educació inclusiva

La llengua de signes a l'escola

Menys de l'1% de les escoles de primària fan servir la llengua de signes amb els nens sords

Teatre que acosta la diferència

La companyia Pot Teatre, formada per 12 actors amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental sever, estrena pròximament dos espectacles

“La cadira va tornar destrossada de tan bé que s’ho havia passat”

Les colònies inclusives aporten un benefici compartit entre la família, l’infant amb diversitat funcional i la resta de companys. Normalitzar-les, però, encara és un repte

Aules d’acollida