Imatges del món entre Cambodja i els Estats Units durant la pandèmia global

El 2017 en 50 imatges