Imatges del món: de Síria a Xile

El 2017 en 50 imatges