El taller a l’Institut Desvern de Protètica.
La nova pròtesi del Mustafà el primer dia.
Joan Vélez treballa en la nova pròtesi.
Mustafà emocionat al probar-se la nova cama.
La ombra del mustafà al jardí de l'institut.
Mustafà es preapara per una sessió de adaptació ala nova cama.
La pròtesi definitiva.
Dues setmanes de treball.
stats