Els incendis de l'Amazones a vista d'ocell

El 2017 en 50 imatges