Les millors fotos aèries de la V de la Diada [11.9.14]

El 2017 en 50 imatges