Publicitat
Publicitat

NORMATIVA AUDIOVISUAL

Prohibit patrocinar telenotícies i espais d'actualitat

A partir del 7 de gener, els telenotícies, els programes d'investigació i els reportatges no podran estar patrocinats. Així ho estableix el reglament de desenvolupament de la llei general de la comunicació audiovisual, que entra en vigor en aquesta data i ja ha estat publicat al BOE (Butlletí Oficial de l'Estat). Amb la norma, el ministeri d'Indústria precisa algunes de les restriccions a la publicitat comercial incloses a la llei. Es pretén atorgar "una seguretat jurídica més gran a les cadenes".

La llei de l'audiovisual espanyola, aprovada el març del 2010, ja establia que les televisions tenen "el dret que els seus programes siguin patrocinats, excepte els programes de contingut informatiu d'actualitat". Amb el nou reglament, es concreta aquesta prohibició: "S'entén per programa informatiu d'actualitat l'equivalent a un telenotícies o butlletí de notícies, inclosos els programes d'investigació i reportatges sobre les notícies polítiques i econòmiques d'actualitat".

El reglament també fixa que la durada del patrocini no podrà excedir un màxim de deu segons amb caràcter general i estableix que ha d'anar associat a programes o subprogrames amb entitat pròpia. No s'admeten com a tals seccions dels programes o d'avanços de programació. Indústria també assenyala que "el missatge del patrocini ha d'identificar el patrocinador mitjançant el nom, logotip, símbol, producte o servei del mateix". Quan no es compleixin aquestes condicions, es considerarà publicitat i computarà dins del límit de 12 minuts per hora.

La nova normativa limita la durada de les telepromocions -publicitat dins un programa utilitzant el seu escenari i attrezzo- a un màxim de tres minuts per hora. Respecte a les autopromocions, la llei audiovisual exclou del còmput de 12 minuts per hora de publicitat els avançaments de programació i els productes accessoris derivats directament d'aquests espais. Aquest tipus d'anuncis tindran un límit de cinc minuts per hora.

Retransmissions esportives

La llei audiovisual permet emetre anuncis aïllats quan l'esdeveniment esportiu estigui aturat. En cas contrari, només es tolera l'emissió de missatges publicitaris sempre que permetin seguir l'esdeveniment.

Postveritat

Més continguts de

Postveritat
PUBLICITAT
PUBLICITAT