ABANSD’ARA

Allà on no hi ha llibertat (1935)

Article complet de J.V. Foix (Sarrià, Barcelona, 1893-1987) que va sortir en tal dia com ahir a La Publicitat (31-VIII-1935). La preocupació provocada pel creixement del totalitarisme a Europa van portar Foix a desvincular-lo del catalanisme. En la primera nota dels seus Punts de meditació catalanista, integrats en el volum Revolució Catalanista (1934), Foix sentenciava de manera literal: “El Catalanisme no és, al nostre entendre, totalitarista en l’accepció germànica del mot. La seva sort va lligada a la de la civilització mediterrània, i la política que propugna no és cap mística naturista ni un romanticisme de l’absolut. Concret, mesurat, limitat, el Catalanisme és, per expressar-ho en un mot posat de moda, antitel·lúric”.