ABANSD’ARA

Catalunya! (1922)

Article de Lluís Companys (el Tarròs, 1883 - Barcelona, 1940), a L’Intransigent (13-IX-1922). A sota de la signatura figurava la seva condició, llavors, de diputat a Corts per Sabadell. Un any després -ni un dia més, ni un dia menys- el general Primo de Rivera perpetrava un cop d’estat amb l’aquiescència, si més no, del rei. Van implantar una dictadura que va dissoldre el Parlament, va suspendre la Constitució i va instaurar la censura de premsa. Deu anys més tard, el 1933, Companys ja era president de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Segona República Espanyola.