19/11/2012

Encara massa BOE a la CUP

1 min

El programa de la CUP supera lingüísticament la baixa nota mitjana, i això té mèrit tenint en compte de quins mitjans disposa i el seu funcionament assembleari. No s'escapa, però, d'incórrer en tics típics del català que ara s'escriu .

Ho són, per exemple, certs usos pronominals dels demostratius. És un vici molt estès, provocat per una interferència sintàctica que fa molt més mal que la lèxica -no em canso de repetir-ho- a la nostra identitat lingüística, i que no es combat com caldria a les escoles.

Parlant del benestar dels animals, afirma: "Propulsarem l'establiment de sancions enfront les situacions de maltractament i abandonament que aquests puguin patir".

És una prova que quan imitem un castellà funcionarial n'acabem calcant la sintaxi. Passant els noms a verbs, l'estil és més àgil, estalviem paper i esquivem el servil aquests : "Propulsarem que se sancioni els que els maltracten i abandonen".

I quan parla dels peatges, diu: "Advoquem per la nacionalització dels peatges [...], i que els imports d'aquests s'adeqüin a les necessitats socials". En aquests casos, la millor solució és el possessiu: "i que els seus imports s'adeqüin a les necessitats socials".

És encara més corrosiu per a la identitat l'ús de demostratius en lloc d' en o hi . No és fàcil trobar-ne en textos revisats però sí en redaccions escolars: "Conec el llibre però ara noparlaré d'aquest", "Crearem una carpeta i després accedirem a aquesta".

Seria molt trist que un futur estat català s'adrecés als ciutadans amb l'estil rebuscat i indigestdel BOE. És un estil que busca intimidar la gent senzilla i la fa dependre de leguleyos . Com diria la CUP, un estil molt poc democràtic.

stats