26/03/2019

TV3 es va inaugurar el 1896

3 min

L’any 1896 faltaven 35 anys per a la fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya, 78 per a la de Convergència Democràtica, etc. Fa 123 anys, per descomptat, tampoc no existia l’ANC, o Òmnium Cultural. Enric Prat de la Riba era un jove de 26 anys, i Cambó n’acabava de fer 20. Josep Tarradellas era llavors un nen de tres anyets. I el més important de tot: faltaven 87 anys per a la inauguració de TV3. Explico tot això perquè el lector pugui contextualitzar correctament alguns textos que reproduiré a continuació. Pertanyen a la 'Geografia de Catalunya' de Francesc Flos i Calcat (1856-1929). Malgrat que el nom suggereixi un llibrot de la mida d’un atles, aquest paper és sorprenentment petit i primet (en posseeixo un exemplar força ben conservat). Malgrat que fan una mica de mal a la vista, deixo els fragments tal com apareixen a l’original, en un català no normalitzat, estrambòtic.

¿És cert que tot el que diem avui sobre la relació Catalunya-Espanya deriva, en realitat, de l’adoctrinament de TV3? ¿Voleu dir que tot això del dèficit fiscal no és res més que una cantarella improvisada fa quatre dies per reclamar més calerons a Madrid? Aquest és el discurs del PP i de Cs i, amb més matisos, també el del PSOE. Tenen raó? Les coses són realment així? Veiem com es contemplaven aquests assumptes el 1896, en temps de Flors i Calcat. “¿Podría donarse una idea de la tributació de Catalunya al Estat espanyol? –es pregunta el geògraf–. Sí, y per cert que resulta quelcom desproporcionada en relació al resto de Espanya. Végis, sinó, la següent mostra: De la 'Estadística Administrativa de la Contribución Industrial y de Comercio' de l’any 1888 al 1890, resulta que vè á pagar cada espanyol, no català 2,08 Ptas.; y cada català, 4,78 Ptas.”.

Ves per on, resulta que del dèficit fiscal ja se’n parlava –amb dades oficials espanyoles a la mà– fa 123 anys! ¿També de les infraestructures? ¿Però no havíem quedat que tot plegat era una sobreactuació de la Generalitat i una manipulació de TV3? Tornem a les preguntes / respostes que es fa Flos i Calcat. “¿A qué vindría obligat, l’Estat espanyol pera compensar l’aument tributatiu de Catalunya? Al millor foment y desenrotllo de las obras públicas [...] y a satisfer totas aquellas necessitats que'l país reclama y que gracias sols á las iniciativas y dispendis de las corporacions municipals ó provincials catalanes se trovan en lo possible ateses”.

Potser les nostres reivindicacions victimistes són el resultat de les tergiversacions que ha inoculat TV3 als seus espectadors... Heus aquí una altra mostra que aquesta emissora ja existia l’any 1896. “¿Y las demés regions d’Espanya no’s trovan en igual cas com Catalunya per lo que respecta á las atencions y serveys del Estat? Lo que’s pot assegurar que Catalunya si ha progressat en sos diferents rams s’ho deu á ella mateixa, mentres que altres regions han sigut protegides ab donatius y subvencions del Estat”. Més encara. “¿Cóm es possible que’ls Goberns centrals desatenguin á Catalunya en sos interessos? Solen manifestar que ja es prou rica; que no ho necessita tant com las altres regions, á las quals devem ajudarlas, tot lo qual sería passador si per més sarcasme los capitostos de la política que á Madrid s’estila, no haguessin inventat y propagat la frase ominosa de «pide más que un catalán»”.

Marchena no vol mirar els vídeos que contradiuen grotescament el testimoni dels guàrdies civils que aquests dies declaren al Tribunal Suprem. A Catalunya, molta gent no veu TV3 perquè no els dona la raó. La majoria d’espanyols no tenen ni idea del que ha passat aquí: contravenint de manera flagrant l’article 20 de la Constitució, els han negat informacions bàsiques per a l’exercici dels seus drets civil. I ho continuaran fent, per descomptat. Cap de les grans manifestacions que s’han fet a Catalunya, cap ni una, ha estat explicada amb criteris periodístics rigorosos per les grans cadenes i diaris espanyols. La Diada són sempre dos encaputxats, dos, que cremen una bandera.

Aquí sabem que aquesta història de l’adoctrinament imaginari de TV3 té molt a veure amb la també molt creativa teoria del 'contubernio rojo-judeo-masónico'. És franquisme pur versió 3.0. El problema és que saber-ho aquí, i només aquí, no serveix absolutament de res, i suposo que ningú està pensant en la possibilitat de fer una manifestació reivindicant el dret que la gent vegi l’esmentada manifestació. Val a dir, en qualsevol cas, que el bucle conceptual generat resultaria ideal per reflectir una societat vulnerable i desorientada.