18/01/2016

19/1: Els tripartits d’esquerres van néixer als ajuntaments

1 min

Va haver-hi un moment que moltes ciutats catalanes, entre elles Barcelona, havien assajat aquest pacte, i llavors es va traslladar al govern del país, quan va ser aritmèticament possible. Si tenim presents també els municipals, hi ha una lògica local en els pactes entre forces polítiques que fa que se’n produeixin de molt variats i diversos, en totes les direccions, segons el lloc, però hi ha també una lògica de caràcter general, unes onades que fan que en un cert moment els partits tendeixin a pactar amb els mateixos interlocutors en gairebé totes les institucions grans on és possible. I l’Ajuntament de Barcelona, les diputacions i el govern del país són institucions grans. Tots els pactes són possibles, segons l’aritmètica i la naturalesa de cada cas, però es faria estrany que en aquestes institucions un partit pactés en un lloc amb els uns contra els altres i el mateix partit pactés en un altre lloc amb els altres contra els uns. Per això serà significativa la política de pactes a l’Ajuntament de Barcelona. Perquè hi participarà una lògica política local i una de general. I el que passi a Barcelona serà llegit com una proposta -com va passar amb els tripartits- per a tot el país.