Feliu Elies ‘joan Sacs’ 1929
06/09/2017

A honor del fet-divers

2 min
A honor del fet-divers

Peces Històriques Triades Per Josep Maria CasasúsDurant la darrera setmana una petita part de la premsa barcelonina debaté una qüestió teatral que es conclou, poc més o menys, en aquest dilema: la comèdia és un gènere superior a la tragèdia? Temps enrere fou la novel·la el tema dels debats literaris. Abans ho fou el lirisme. Abans... Sempre hi ha hagut debats per l’estil plantejats en la premsa barcelonina i en la de tot arreu. Així mateix -lloat sia Déu!- se susciten debats de caràcter artístic, polític i de tot gènere. En retreure debats que la nostra premsa ens serveix, no ho fem pas per a prendre partit en pro ni en contra de cap gènere teatral, sinó més aviat per a demostrar que no cal prendre mai cap partit literari -no pas perquè tots es gèneres siguin dolents, sinó perquè tots són bons, àdhuc el fet-divers. Anys enrere el diari parisenc Le Matin sostenia una secció de Faits Divers molt interessant. El redactor únic d’aquella secció, s’havia obligat a donar cada una de les notícies locals dintre el restringidíssim espai màxim de tres ratlles de columna. I hi reeixí admirablement, perquè aquells fets diversos eren, a més a més de lacònics molt clars de concepte i d’expressió, molt bonics d’estil i àdhuc enginyosos. [...] Nosaltres voldríem ara demostrar la importància literària del fet divers, de la nota local, que és la secció més menyspreada dels diaris i la que tothom considera la menys literària, la secció preferida de les dones i de les criatures que comencen a familiaritzar-se amb el diari. [...] La intenció nostra és de demostrar com el fet divers més aparentment trivial concentra una incommensurable quantitat de substancia pesant o lleugera, suficient per a ésser desenrotllada en un llibre gros. Agafarem doncs, sense triar, el primer quotidià barceloní el qual resulta ésser La Veu de Catalunya. Llegirem la secció denominada «Locals», i veurem que, sense necessitat de preferir ni relegar cap d’aquestes noticies, noticies que tothom prendrà per esdeveniments vulgaríssims, cap, ni una, des de la informació meteorològica que encapçala la secció fins a la darrera local, cap no es troba desproveïda d’ànima literària; en totes hi ha la matèria d’un drama, d’una comèdia, d’una tragèdia, d’un poema, d’un tractat científic o filosòfic si per cas no hi ha matèria per a nombroses d’aquestes obres cabdals que han de meravellar la humanitat. Així resulta sovint que als primers mots, la noticia local ja ens descobreix un infinit de possibilitats literàries. [...]

stats