25/11/2022

Com fer que les dones liderin en ciència

2 min
Imatge d'un laboratori de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Aquest mes s’ha portat a terme la II Cimera de Gènere en Centres de Recerca en Salut. La primera havia tingut lloc la tardor del 2019, i tots els centres de recerca en salut de Catalunya van signar la Carta d’Hipàtia, amb 12 compromisos per avançar en l’eliminació de les desigualtats de gènere. Entre d’altres, es van comprometre a promoure canvis en la cultura organitzativa i en l’estructura professional per eliminar barreres sistèmiques, biaixos inconscients, estereotips i desigualtats, així com a donar suport i formar el personal investigador perquè adopti una actitud responsable amb la perspectiva de gènere en la recerca i la innovació.

Inscriu-te a la newsletter Pensem Les opinions que et fan pensar, t’agradin o no
Inscriu-t’hi

Què ha passat d’una cimera a l’altra? Doncs en termes quantitatius, ben poca cosa. D’un 79% de les persones treballant en un entorn de desigualtat en l’àmbit dels lideratges el 2019, s’ha passat a un 76% en començar el 2022. El punt d’inflexió segueix sent la transició després del doctorat. És a dir, en les categories de suport a la recerca i investigador/a en formació són majoria les dones, però un cop s’avança en la carrera cap a investigador/a principal i investigador/a responsable de grup, la majoria és masculina. La proporció inicial és de 80% a 20% en favor de les dones i en les de lideratge és la contrària.

Amb tot, en termes qualitatius s’han fet moltes accions, i bones. N’esmento unes quantes com si es tractés d’un catàleg: a) renovació dels òrgans de govern incorporant-hi més dones; b) foment de les habilitats de lideratge de les dones científiques; c) participació igualitària en la selecció dels llocs de treball fent ús, entre d’altres, d’un guió d'entrevista; d) paritat en els diferents actes i jornades institucionals; e) guia de bones pràctiques per a l'atracció i retenció de talent amb perspectiva de gènere; g) protocol per a la prevenció i intervenció davant l’assetjament sexual en l’àmbit laboral; h) guia d’usos no sexistes de la llengua; i) pàgina web específica per a temes d’igualtat de gènere i diversitat; j) creació d’una unitat de recerca i innovació responsables (on la igualtat de gènere està inclosa) i nomenament de la seva cap; k) formació en l’àmbit de la igualtat de gènere; l) sensibilització en la incorporació de la perspectiva de gènere en la recerca. La meva esperança particular és que tota aquesta feinada (i molta més que s’ha fet i no m’hi cap) acabi reflectint-se també en termes quantitatius en la III Cimera.

Com clarament heu apreciat, és un catàleg que no té per què ser específic dels centres de recerca en salut. I el millor de tot és que, si voleu adquirir alguna de les accions, no és que tinguin descomptes de Black Friday, és que copiar-les és de franc! A sobre, el catàleg es pot utilitzar arreu i a tort i a dret. És aplicable en un centre de recerca d’àmbit científic diferent de la salut, o en qualsevol universitat, empresa, institució o organització que vulgui avançar en pro de l’eliminació d’aquesta xacra social de la desigualtat d’oportunitats per raó de gènere.  

Marta Aymerich és vicerectora de la UOC
stats