30/09/2022

Com ser millors en recerca

2 min

Que tenir en compte el sexe i el gènere fa que la ciència sigui millor ho puc afirmar no només per convenciment sinó també gràcies a diversos articles científics que ho posen de manifest. I és que, per exemple, conèixer les diferències degudes al sexe presents en la immunitat està ajudant a avançar en les immunoteràpies contra el càncer. O bé, incloure dades sobre gènere als models climàtics permet comprendre millor la vulnerabilitat de les diferents persones als riscos climàtics. 

Inscriu-te a la newsletter Pensem Les opinions que et fan pensar, t’agradin o no
Inscriu-t’hi

I encara més, abordar la diversitat en diversos contextos beneficia a tothom. Un editorial de la revista Nature esmenta tot això i assegura que a les comunitats de tot el món la igualtat de gènere comporta economies més resilients, reducció de la mortalitat infantil i una millor nutrició.

Per tot plegat, la Comissió Europea ja va anunciar el 2020 que, a l'hora d'avaluar els projectes de recerca de cara a finançar-los, cal comprovar si incorporen l’anàlisi de sexe i gènere. I no només això: el 2021 la Comissió també va publicar el full de ruta per reformar l’avaluació de la recerca, prenent com a base l’acord dels ministres de Recerca que es compromet a millorar el desenvolupament professional del personal investigador, entre altres maneres, promovent la igualtat de gènere i intergeneracional, així com la ciència oberta.

Enguany la Comissió fa un pas més, i aquest cop acompanyada també de Science Europe (que agrupa organismes finançadors i centres de recerca) i l’Associació Europea d’Universitats (amb més de 850 universitats) indueix a crear una gran coalició d’institucions que traspassi les fronteres d’Europa per reformar l’avaluació de la recerca amb el propòsit de fomentar una recerca millor. 

Sumar-s’hi implica comprometre’s amb principis que han de potenciar una recerca de més qualitat gràcies al reconeixement de la diversitat de contribucions a la recerca, així com de la diversitat de perfils (no només els masculinitzats) i de carreres professionals d'acord amb les necessitats i la naturalesa de la recerca. També suposa dur a terme l’avaluació de manera qualitativa fent un ús responsable d'indicadors quantitatius i abandonant l’ús inadequat d’alguns (com el factor d’impacte de la revista o l’índex h) per valorar la qualitat i l'impacte de la recerca.

Ser o no ser a la coalició significa participar o no d’un aprenentatge mutu entre institucions, significa formar part o no del moviment que constituirà un punt d’inflexió en la manera de portar a terme la recerca. No és només una qüestió de responsabilitat i justícia, sinó de fer una recerca millor per tenir respostes més completes als reptes de la societat. Digueu-me entusiasta (o motivada –com es diria ara–), però des del meu punt de vista avançar de manera conjunta a Europa i amb voluntat mundial, comprometent-nos a dissenyar un pla de canvi per avaluar la recerca, em sembla una iniciativa tan rellevant com la que va significar el procés de Bolonya amb la docència universitària.

Marta Aymerich és vicerectora de la UOC
stats