05/09/2020

Poden els periodistes expressar opinions partidistes?

2 min
Poden els periodistes expressar opinions partidistes?

El nou director general de la BBC, Tim Davie, ha proposat unes noves normes d’ús de les xarxes socials per evitar que els seus periodistes expressin opinions que es puguin considerar “campanyes partidistes”. “Hem d’estar guiats per la recerca de la veritat, no per una agenda particular”, va dir. Davie creu, basant-se en enquestes, que una part important de la població britànica no considera el mitjà públic prou imparcial i que els periodistes han de ser més curosos per no identificar un temple del periodisme rigorós com és la BBC amb un mitjà de part, en concret massa esquerranós i centralista londinenc. Davie planteja un debat clau en l’actualitat, sobretot en l’era de la polarització política i les fake news, i que hauria de ser tractat pels mateixos periodistes abans que vinguin des de fora a fer-ho. En la meva opinió, el periodista, sobretot el periodista polític, ha d’intentar salvaguardar sempre al màxim la seva credibilitat davant del públic, i això implica fer algunes renúncies, com per exemple no expressar simpaties per un partit concret ni, per descomptat, militar-hi. De fet, el millor periodista polític sempre és algú que ningú sap què vota ni se’l pot acusar de tenir cap biaix.

TERTÚLIES

Aquesta opinió meva, però, xoca amb dues realitats. Una és que una part del públic no vol periodistes veraços sinó activistes. I l’altra és que molts periodistes practiquen el partidisme perquè això els obre les portes de les tertúlies, on s’apliquen quotes ideològiques. En el món ideal, el periodista ha d’aspirar a fer bé la feina i publicar notícies veraces, però també, i no menys important, a ser cregut per una majoria del públic, de dretes, esquerres, independentista o unionista. I així és com es reforça, de passada, la democràcia.

stats