14/06/2020

Un mitjà per ajudar a relligar el Pirineu

2 min

Les sis comarques de l'Alt Pirineu i Aran -Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran- ocupen el 20% del territori català però acullen a menys de l'1% de la població del país. Aquestes dues xifres són ben reveladores de la realitat d'un territori carregat de reptes i oportunitats però que a la vegada arrossega un bon nombre de dèficits i mancances. Un d'aquests dèficits, justament, és en l'àmbit comunicatiu.

La baixa densitat de població, la gran extensió del territori i la manca de recursos econòmics han fet difícil aconseguir que a la demarcació hi sorgissin gaires mitjans de comunicació que abordessin aquestes comarques de forma transversal. És cert que, a nivell local, pràcticament cada comarca disposa d'algun mitjà propi que en recull i testimonia el dia a dia. També és cert que, afortunadament, els darrers anys han anat fent forat alguns mitjans que han volgut abordar l'Alt Pirineu i Aran de forma transversal i fer-ho des del mateix territori. Malauradament, encara som pocs i, justament, l'Ara Pirineus neix amb aquesta voluntat: sumar esforços per fer més gruixuda la dèbil xarxa mediàtica pirinenca.

Creiem que l'Alt Pirineu i l'Aran necessiten un tracte diferenciat que afavoreixi el desenvolupament de les seves comarques amb polítiques específiques adequades a la seva realitat. Una realitat que sovint és ben diferent de la del pla de Lleida o a la de les comarques de Girona, tal com ha quedat més que palès en aquesta terrible crisi sanitària originada per la Covid-19.

Per poder aplicar aquestes polítiques específiques, que ajudin a resoldre les mancances del territori i a potenciar-ne les oportunitats i els aspectes positius, calen actuacions a diferents nivells. Un d'ells és el polític, i és per això que creiem que cal reclamar el desplegament total dels serveis territorials del govern a l'Alt Pirineu i Aran, treballar per assolir algun dia la vegueria que englobi les cinc comarques de l'Alt Pirineu i seguir defensant un règim propi per a l'Aran, tenint en compte la seva realitat nacional. En aquest sentit, l'aranès també serà llengua vehicular de l'Ara Pirineus, juntament amb el català, i els lectors i lectores hi podran trobar notícies i articles d'opinió escrits en aquest idioma.

Cal, però, que aquesta acció política vagi acompanyada d'un suport ciutadà i que els pirinencs vegin clara la necessitat de tenir més eines de gestió al mateix territori. També cal que les veïnes i els veïns de les diferents comarques es coneguin més entre si, i que vegin que, com a pirinenques i pirinencs, tenen reptes, oportunitats i problemàtiques comunes.

Per assolir aquests objectius cal, entre moltes altres coses, teixir una xarxa de mitjans de comunicació propis que ajudin a enfortir aquest relat pirinenc i a reforçar aquesta identitat comuna. Una xarxa de mitjans que concebin i abordin aquest territori de forma transversal i horitzontal, superant els ports de muntanya que separen físicament les diferents valls. L'Ara Pirineus, doncs, neix amb un doble objectiu. D'una banda, com dèiem, ajudar a enfortir aquesta xarxa mediàtica pròpia i, de l'altra, intentar explicar a la resta del país la realitat pirinenca fugint de tòpics i folklorismes. Esperem estar a l'altura i ser útils a la societat pirinenca.

stats