BALANCES FISCALS

Catalunya va patir el 2011 un dèficit fiscal de 15.006 milions, l'equivalent al 7,7% del PIB

Catalunya va aportar el 19,2% del total d'ingressos de l'Estat i va rebre només el 14% de la despesa total

El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha presentat aquest dijous les balances fiscals relatives als comptes del 2011, les quals evidencien que aquell any Catalunya va patir un dèficit fiscal de 15.006 milions, segons el mètode de càlcul del flux benefici, una xifra que equival al 7,7% del PIB. Segons aquest mètode de càlcul, que computa la diferència entre allò que paguen els catalans -amb tributs, cotitzacions i altres- i les inversions i despeses que hi retornen, Catalunya va aportar el 19,2% del total d'ingressos de l'Administració central i va rebre el 14% de la despesa total, tot i que el seu pes en el PIB estatal és el 18,6%. Així mateix, el dèficit fiscal va ser de 2.055 euros per català.

Segons les dades fetes públiques fa un any, Catalunya va patir el 2010 un dèficit fiscal de 16.543 milions, l'equivalent al 8,5% del PIB, cosa que significa que la quantitat es va reduir lleugerament durant l'últim any amb els pressupostos liquidats. En tot cas, del 1986 al 2011, el dèficit fiscal català s'ha mantingut estable entorn una mitjana anual del 8% del PIB.

Segons l'altre mètode de càlcul, el de càrrega-benefici -que reparteix les despeses segons qui se'n beneficiï, distribuint a tot l'Estat, per exemple, les inversions a l'aeroport de Barajas o a la casa reial-, el dèficit de Catalunya del 2011 hauria estat d'11.087 milions, l'equivalent al 5,7% del PIB català.

Quant a la balança fiscal de la seguretat social, els catalans haurien aportat el 2011 el 19% dels recursos i s'haurien beneficiat del 16,9% de les despeses.

Més continguts de