L'acció exterior de les autonomies s'haurà de "supeditar" a les "directrius" marcades per l'Estat

L'avantprojecte de llei, al qual ha tingut accés l'ARA, estableix que les comunitats necessitaran un informe del govern estatal per firmar acords internacionals

El govern espanyol limitarà l'acció exterior de les comunitats autònomes, que hauran de seguir les "directrius, finalitats i objectius" establerts per l'Estat, segons consta en l'avantprojecte de llei d'acció exterior i servei exterior (LAESE), al qual ha tingut accés l'ARA. La norma arriba en plena ofensiva de l'executiu català per internacionalitzar el seu projecte sobiranista.

"Les activitats que les comunitats autònomes i les entitats que integren l'administració local puguin realitzar a l'exterior en el marc de les competències que els siguin atribuïdes per la Constitució, pels estatuts d'autonomia i les lleis, se supeditaran als principis que s'estableixen en aquesta llei i estaran subjectes a les directrius, finalitats i objectius de la política exterior fixats pel govern [espanyol] i als instruments de planificació de l'acció exterior elaborats i aprovats de conformitat amb el que disposa aquesta llei i establerts per l'Estat en l'exercici de les seves facultats de coordinació en aquest àmbit", assegura l'avantprojecte.

I afegeix: "Correspon en tot cas al govern [espanyol] establir les mesures i directrius que regulin i coordinin les activitats a l'exterior de les comunitats autònomes i entitats que integren l'administració local per tal de garantir el compliment del que disposa aquesta llei".

D'aquesta manera, les comunitats autònomes hauran d'informar el ministeri d'Exteriors de tots els convenis i acords que tinguin intenció de firmar amb altres regions o països "amb l'objectiu de verificar el compliment" dels principis de la LAESE. Així, per poder-los firmar necessitaran un "informe dels departaments ministerials competents per raó de la matèria i, en tot cas, del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques". La finalitat és determinar si el conveni respecta les competències d'aquella autonomia i no suposa cap obligació per a l'Estat. Igual que fins ara, les comunitats no podran segellar tractats internacionals. Només ho podrà fer l'Estat espanyol.

A més, com ja es va anunciar divendres passat quan el consell de ministres va aprovar l'avantprojecte, les comunitats autònomes hauran d'informar de l'obertura de delegacions a l'estranger, i per fer-ho necessitaran un informe d'Exteriors que no serà vinculant. No obstant això, com en la resta de qüestions, el pla d'obertura haurà de seguir "les directrius, finalitats i objectius de la política exterior, l'estratègia d'acció exterior i, en particular, el principi d'unitat d'acció a l'exterior".

La LAESE no condiciona l'obertura de delegacions al compliment dels objectius de dèficit, com figurava en algun esborrany, però sí que permetrà que el ministeri d'Hisenda doni la seva opinió sobre si respecta el "principi d'eficiència en la gestió dels recursos públics" i les competències d'aquella autonomia.

Més continguts de