RETALLADA A LA FUNCIÓ PÚBLICA

Els treballadors públics que cobren menys de 18.068 euros no perdran cap paga extra

Ortega confirma que els 5.000 sous més baixos de la funció pública, que perceben menys de dos cops el salari mínim, quedaran exclosos de la retallada