Hisenda calcula que el PP podria haver defraudat 220.000 euros per donacions il·legals el 2008

L'Agència Tributària, però, reitera que no hi veu delicte i ho compara amb aportacions a Càritas

L'Agència Tributària, que depèn del ministeri d'Hisenda, ha enviat al jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz un document en el qual afirma que les donacions realitzades al PP en l'exercici 2008, com a entitat sense ànim de lucre, estan exemptes de tributació i no hi aprecia delicte fiscal.

Segons afirma, les donacions a aquest tipus d'entitats "sempre" han estat exemptes de tributació, i afegeix que l'únic requisit legal per a l'aplicació de l'exempció fiscal és que els fons es dediquin al seu objectiu principal. Aquest ús hauria quedat "acreditat", afirma, en el cas del PP.

No obstant, en el document que va remetre al jutge Ruz el dilluns 16 de març, l'organisme dirigit per Santiago Menéndez realitza dues simulacions de liquidació de l'Impost de Societats del PP de l'any 2008 d'acord amb les suposades donacions il·legals que hauria rebut per import de 888.000 euros, anotades per l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Ho fa perquè li ha demanat amb insistència el jutge Ruz, tot i que Hisenda considera que la base imposable calculada, en computar ingressos però no despeses, resulta "irreal i contrària al principi de veritat material".

Simulacions fictícies

A la primera simulació, suma com a ingressos els 888.000 euros de donacions presumptament irregulars que va rebre el PP el 2008, però no inclou les possibles despeses deduïbles a què podia tenir dret, també d'acord amb les anotacions de Bárcenas, per import de 1.646.710 euros, ni tampoc aquelles altres despeses derivades del funcionament del partit. Sota aquesta premissa, estima que la quota deixada d'ingressar per l'Impost de Societats hauria ascendit a 220.167,04 euros i, per tant, el PP hauria comès delicte fiscal.

En canvi, en la segona simulació que realitzen els funcionaris de l'Agència Tributària, els ingressos són els mateixos (888.000 euros de suposades donacions irregulars), tampoc es consideren les despeses deduïbles d'acord amb les anotacions de l'extresorer, però sí aquelles altres realitzats pel PP, de manera que la quota que no s'hauria ingressat al fisc es rebaixaria fins als 25.630,03 euros. És a dir, per sota dels 120.000 euros que marca el delicte fiscal.

Pel que fa l'IVA, l'Agència Tributària sosté que el PP té en el cas de les operacions examinades la condició de destinatari i, per tant, no de subjecte passiu de l'IVA.

Comparable a donacions a Càritas

Tot i aquests càlculs, l'organisme que depèn de l'Agència Tributària subratlla que estan exemptes de tributació aquelles donacions destinades a entitats sense ànim de lucre, "com pot ser un partit, Càritas o la Creu Roja" perquè el beneficiari de l'exempció "és el conjunt de la societat".

per tant, conclou que hauria quedat acreditat que les donacions que va rebre el PP es van destinar a finalitats d'un partit polític, com pagar actes electorals o obres en immobles del partit -la polèmica reforma de la seu amb diners de la caixa B- complint, "amb independència del seu origen", amb la finalitat d'interès general i "bé jurídic protegit per l'exempció fiscal".

A més, assegura que si es tractés d'una donació il·legal, per al PP suposaria en tot cas una infracció administrativa a sancionar pel Tribunal de Comptes, "amb un règim sancionador que acaba de ser agreujat en la recent reforma de la llei de finançament de partits polítics".

Per això, conclou que la reacció jurídica no és en l'àmbit tributari i posa un exemple: si un empresari dóna 400.000 euros de diner en negre a Càritas i, amb aquesta quantitat, l'entitat dóna de menjar a 1.000 nens -és a dir, destina els diners a la seva finalitat concreta- l'ordenament tributari no determina que l'ONG ha comès un delicte fiscal i no tracta aquesta donació com un ingrés tributari.

En canvi, l'empresari que hagi donat aquesta quantitat de diner negre no podria gaudir de les deduccions fiscals de la llei de mecenatge i suposaria un indici d'obtenció de rendes no declarades que podria induir a iniciar una comprovació fiscal en el donant.

Amb totes aquestes explicacions, l'Agència Tributària respon al jutge Ruz, que li havia sol·licitat que determinés "l'eventual responsabilitat" que pogués tenir el PP per l'Impost sobre Societats de 2008 -últim any que no prescrit- i per l'IVA en relació amb les donacions que va rebre aquell exercici.

Més continguts de