CANVI DE CICLE
Política 29/05/2014

El Consell d'Estat conclou que la reforma local lesiona l'autonomia dels municipis

L'informe de l'ens dóna la raó als quasi 2.400 ens locals que van presentar un recurs d'inconstitucionalitat a la llei

Europa Press
1 min
MANTENIR L'AUTONOMIA MUNICIPAL La vicepresidenta i consellera de Governació, Joana Ortega, amb els representants dels municipis Manuel Bustos (esquerra) i Miquel Buch (dreta) i l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. Els municipis de menys de 20.000 habitants estan molestos amb les intencions de Madrid de traspassar les seves competències a les diputacions.

MadridEl Consell d'Estat ha emès aquest dijous un dictamen, arran del recurs d'inconstitucionalitat presentat en nom de gairebé 2.400 municipis de tot Espanya, que conclou que la reforma de l'administració local en vigor des del desembre lesiona l'autonomia dels municipis per diversos motius. El dictamen, a què ha tingut accés Europa Press, constata "fonaments jurídics suficients" perquè l'Ajuntament de Barcelona –que va remetre el recurs al març– i els altres municipis interessats "plantegin conflicte en defensa de l'autonomia local" en relació amb determinats articles i la disposició addicional setzena de la llei reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.

Aquests articles i aquesta disposició es refereixen a la coordinació per part de les diputacions de la prestació dels serveis mínims als municipis de menys de 20.000 habitants (26.2); a la determinació del cost efectiu dels serveis (116 'ter'); i a la possibilitat que la Junta de Govern Local adopti les decisions fonamentals del municipi privant el ple del seu coneixement, decisió i adopció (disposició addicional setzena).

De fet, el Consell d'Estat ja va emetre un informe previ molt crític amb la reforma local del govern espanyol.

stats