POLÍTICA
Política 02/07/2013

Rebuig frontal del Consell d'Estat a la reforma local del PP

Avisa que el "cost estàndard" dels serveis és un xec en blanc al govern per treure competències locals que garanteix la Carta Magna

Europa Press
3 min

MadridEl Consell d'Estat ha emès un informe sobre l'avantprojecte de llei de la reforma de l'administració local que l'Executiu de Mariano Rajoy vol dur a terme, en el qual llança un sever avís al govern a deixar clar que el text esmentat qüestiona l'article 140 de la Constitució perquè pot reduir "en excés" l'autonomia municipal garantida per la Carta Magna. En aquest sentit, explica que l'anomenat "cost estàndard" dels serveis que presten els municipis, inclòs en la nova regulació, esdevé un xec "en blanc" que es dóna al Govern mitjançant el qual pot treure competències als ajuntaments.

El citat informe, a què ha tingut accés Europa Press, està signat pel president del Consell d'Estat, José Manuel Romay Beccaría, Landelino Lavilla, Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, Manzanares Samaniego, María Teresa Fernández de la Vega, Alonso García i Hernández Gil.

El text és un cop dur a l'avantprojecte presentat pel govern en establir dues clares conclusions. D'una banda, deixant clar que "la garantia constitucional de l'autonomia local consagrada en l'article 140 de la Constitució es pot veure qüestionada" pel "buidatge competencial dels ajuntaments. L'altra, en ser molt crític amb la regulació que fa el text del "cost estàndard", a l'entendre que "resulta insuficient" i "s'ha de completar", ja que el citat cost determinarà que els ajuntaments que no ho compleixin perdran les competències sobre els seus serveis i aquestes passaran a les diputacions provincials o als consells insulars.

Un xec en blanc

En aquest sentit, l'òrgan consultiu del govern de l'Estat adverteix que, tot i que l'aplicació d'aquest paràmetre conté una funció "ablativa" de les competències municipals, l'únic que diu l'avantprojecte de llei és que li correspon al govern fixar-lo mitjançant reial decret. Una remissió aquesta que l'òrgan consultiu de l'Estat considera "tan àmplia i sense paràmetres legals" que "pràcticament pot considerar-se com una habilitació en blanc al Govern".

Per això, l'òrgan consultiu de l'Estat recomana regular "de manera suficient" la definició de "cost estàndard" precisant alguns "aspectes rellevants" per la seva determinació i la manera en què ha d'operar en la pràctica. En aquest sentit, veu necessari que el legislador estableixi si el citat "cost estàndard" és "únic per a tots els serveis" o si variarà respecte de cada un d'ells, o fins i tot si pot haver-hi diversos "costos" predeterminats per a un mateix servei en funció de determinats criteris que també haurien d'identificar.

Així, per exemple, el Consell d'Estat entén que, donada l'heterogeneïtat de la realitat municipal espanyola, s'haurien de tenir en compte variables com l'orografia, el clima o l'estructura social i econòmica del municipi, entre altres, i no només la seva grandària o la densitat de població. A més, creu que l'avantprojecte hauria de concretar altres aspectes "essencials" del procediment per a determinar aquest paràmetre i no és suficient, precisa, "que s'indiqui que haurà de sentir a les CCAA i recaptar l'informe de la Comissió Nacional d'Administració Local".

En aquest sentit, també es queixa que el text no inclou una regulació de l'avaluació dels serveis municipals i recalca que, en la mesura que pot desembocar en el "desapoderament" de competències locals, l'avantprojecte hauria de "especificar a qui correspon la competència de fer l'avaluació i precisar els criteris que s'han de prendre en consideració".

Menys competències constitucionals

A més d'aquestes consideracions, el Consell d'Estat deixa clara la seva advertència de les conseqüències que pot comportar l'aplicació de paràmetre anomenat "cost estàndard" dels serveis. En opinió de l'òrgan que dirigeix José Manuel Romay Beccaría, la posada en marxa d'aquest procediment pot afectar les competències locals que empara la Constitució.

Així ho assenyala l'informe en afirmar que la reforma de l'administració local, amb l'aplicació del citat paràmetre, pot "incidir notòriament en el desenvolupament efectiu de l'autonomia municipal i, al capdavall, reduir en excés l'àmbit competencial que integra el nucli dur essencial d'aquesta autonomia constitucionalment garantida".

stats