Publicitat
Publicitat

El govern espanyol prepara una "homogeneïtzació" dels sistemes educatius autonòmics

El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, anuncia una Carta de Drets Bàsics encaminada a "reforçar" la cooperació i coordinació entre comunitats

El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, ha indicat avui al Senat que el seu departament redactarà una Carta de Drets Bàsics que asseguri que tots els estudiants espanyols accedeixin a un sistema educatiu de qualitat, independentment de la comunitat autònoma on es trobin.

En la comissió corresponent, Wert ha repassat les dades sobre despesa per alumne de l'ensenyament públic, abandonament prematur, fracàs i excel·lència de l'alumnat, i ha conclòs que hi ha més diferències entre comunitats de les que serien desitjables, i això podria arribar a representar "una seriosa fallida del principi d'igualtat d'oportunitats".

Wert ha indicat que es "reforçaran" els mecanismes de cooperació i coordinació, que són clau per garantir la mínima "homogeneïtat" requerida en un sistema educatiu descentralitzat com l'espanyol.

Ha reiterat la idea de "transformar" el quart curs d'ESO en un curs d'orientació i motivació que "guiï" als alumnes cap al batxillerat o la FP.

L'educació seguirà sent obligatòria i gratuïta fins als 16 anys, així que els alumnes "no podran" obtenir el títol si no fan aquest curs, que, juntament amb assignatures comunes, tindrà altres assignatures pròpies de batxillerat o FP.

Sobre les beques, ha tornat a referir-se a una "revisió" en relació amb els requisits acadèmics perquè és "indispensable" per comprovar que es concedeixen als alumnes que han demostrat capacitat i voluntat de seguir estudiant i també per garantir que l'aprofitament que l'alumne fa de la beca és equiparable a l'esforç de la societat en finançar-la.

Quant als ensenyaments bilingües, s'ha proposat que hi hagi un pla aprovat a finals d'any que s'implanti en el curs 2013-2014.

Arribat al capítol d'universitats, ha destacat la "racionalització" de l'oferta acadèmica com a primera tasca del futur Consell d'Experts Independents d'Alt Nivell. Ha citat un estudi de la Conferència de Rectors que alerta que hi ha més d'un 13 per cent d'excedents d'oferta acadèmica, que arriba al 30 per cent en el cas de les Humanitats. Per això, ha defensat l'especialització de les universitats en els camps on destaquin i que s'abandoni la idea que totes hagin d'oferir tots els ensenyaments.

La veu del poble

Més continguts de