Política 10/01/2013

“El Parlament acorda declarar la sobirania del poble de Catalunya com a subjecte polític i jurídic”: la Declaració de Sobirania en 10 frases

La negociació entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya sobre el procés que ha de fer possible una consulta sobre el futur del país s'ha tancat aquest dijous amb una 'Proposta de Resolució d'aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble Català'. La declaració serà sotmesa a la consideració del Parlament de Catalunya en el primer ple de l'any, previst per al 23 de gener. Us resumim la resolució en 10 fragments.

2 min
PARLAMENT O SENAT ROMÀ?
 El Parlament és el temple de la paraula, com ho era el senat romà, on hi havia conjures constants contra els cònsols més poderosos.

1. "El poble de Catalunya ha mostrat, al llarg de la seva història, la voluntat d'autogovernar-se".

2. "La voluntat d'autogovern neix per tal d'administrar el poder polític i les finances públiques, així com per aconseguir el reconeixement de la identitat, la llengua i la cultura pròpies".

3. "La sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estat comporta una negativa radical a l'evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins l'Estat espanyol".

4. "El poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l'actual situació de bloqueig en el si de l'Estat espanyol mitjançant la necessitat de constituir Catalunya en un nou Estat dins del marc europeu".

5. "Amb data 27 de setembre de 2012 [...] el Parlament de Catalunya va constatar la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions [...] han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca".

6. "El Parlament de Catalunya acorda declarar la sobirania democràtica del poble de Catalunya com a subjecte polític i jurídic. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà".

7. "El procés de l'exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d'opcions i el respecte a totes elles. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l'exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés".

8. "S'apostarà pel diàleg i la negociació amb l'Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional".

9. "Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea".

10. "S'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l'enfortiment democràtic i l'exercici del dret a decidir".

Podeu consultar el text complet de la resolució en aquest enllaç

stats