Un privilegi amb rèpliques en altres Parlaments

L'Assemblea de Madrid eliminarà les primes de jubilació el 2039, però avui encara són de 40.000 euros per cap

3 min
Isabel Díaz Ayuso a l'Assamblea de Madrid.

BarcelonaLa prima de jubilació del Parlament és un privilegi dels treballadors de la cambra catalana que no existeix, segons confirma el Govern, en el cas dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat –"no hi ha cap regulació que inclogui la percepció d'aquests premis", asseguren des de Funció Pública–. Ara bé, sí que té rèpliques en altres cambres parlamentàries de l'Estat i en alguns treballadors específics vinculats al sector públic del govern català. Però amb condicions diferents del Parlament de Catalunya, on comparativament surten més beneficiats els alts funcionaris que, a més a més, es van acollir a la llicència per edat. A continuació en repassem només alguns casos.

Assemblea de Madrid

A l'Assemblea de Madrid hi ha regulat també un pagament en el moment de la jubilació. Des de finals dels anys vuitanta es va decidir introduir una prestació que consistia en un pagament de 6 milions de pessetes, és a dir, uns 36.000 euros, per a tots els funcionaris en el moment de jubilar-se. Tanmateix, l'any 2019 es va establir una quantitat fixa cada any fins a la seva extinció d'aquí a vint anys. Eldiario.es va publicar que el Parlament madrileny s'havia gastat en 30 anys gairebé un milió d'euros en pagar aquests premis –al Parlament la xifra es quadruplica tot i haver estat activa deu anys menys– i es va decidir impulsar una reforma.

Segons consta en el reglament de prestacions socials de la cambra madrilenya, els funcionaris que es van jubilar l'any passat van rebre 42.447,37 euros i els que ho facin enguany percebran 40.447,32 euros. Els imports es van reduint fins al 2039, en què la prestació queda a 0 euros. Els paga directament l'Assemblea de Madrid o una "entitat asseguradora" contractada.

Quadre de subsidis de jubilació de l'Assemblea de Madrid.

Parlament d'Andalusia

Si bé a l'Assemblea de Madrid l'eliminen, recentment han fet modificacions sobre la prima de jubilació al Parlament d'Andalusia. Segons s'especifica a la normativa complementària sobre personal, aquells funcionaris que es jubilin als 65 anys percebran 36.060,73 euros per cap i els que prolonguin l'edat de treballar una quantitat menor. Als 66 anys està previst que cobrin 28.828 euros; als 67 anys, 21.636 euros; als 68 anys, 14.424 euros; als 69 anys, 7.212 euros i a partir dels 69 anys 150 euros per any de servei amb un mínim de 3.000 euros.

Parlament de les Illes Balears

Al Parlament de les Illes Balears, en el conveni signat el 2016-2017 amb el personal de la cambra, s'estableix una prima de jubilació per als funcionaris amb una antiguitat de 15 anys i que es jubilen abans d'hora. 20.000 euros per als que ho fan als 63 anys i 25.000 per als de 64. Els que marxen a l'edat reglamentària, en canvi, rebran 15.000 euros extres més 300 euros per any treballat al Parlament balear.

Corts Generals

A les Corts Generals, en un acord publicat l'octubre del 2021 consta una "ajuda a la jubilació" que consisteix a abonar una quantitat "igual al doble" del sou mensual, així com una "ajuda econòmica única" d'acord amb un "barem" que no s'especifica en què consisteix. També afegeix un altre subsidi per a aquells jubilats als 65 anys i amb 20 anys treballats a les Corts: se'ls pagarà un complement econòmic a càrrec dels pressupostos de la cambra per tal que com a mínim arribin a cobrar la meitat de la pensió màxima de jubilació –és a dir, aquest 2023 el 50% de 3.059 euros mensuals, 1.529,5 euros.

Personal laboral de la Generalitat

Malgrat que els funcionaris de la Generalitat no tenen cap mena de subsidi de jubilació, des de Funció Pública admeten que en el cas del personal laboral de la Generalitat sí que compten amb un pagament si es prejubilen. Tot i que amb quantitats més baixes que al Parlament, s'estableix que els que es jubilin als 64 anys rebran 2.792,12 euros més dues mensualitats; si deixen de treballar als 63 anys 3.101,22 més quatre mensualitats; als 62 anys 3.411,34 més sis mensualitats; als 61, 3.721,46 euros més vuit mensualitats, mentre que als 60 anys són 4.031,59 euros més deu mensualitats.

stats