Privilegis al Parlament

Una imatge del Parlament la pasada setmana

Els funcionaris del Parlament de Catalunya han gaudit des del 2008 d'un règim especial que s'anomena 'llicència per edat' i que els permetia mantenir el sou sense treballar fins a la jubilació a partir dels 60 anys i sempre que fes quinze anys que treballaven a la cambra. L'ARA va demanar la informació l'abril passat a través de transparència, però no l'hi van facilitar fins a mitjans de gener. L'escàndol d'aquest i altres privilegis dels treballadors del Parlament ha provocat tensions internes i el canvi de normativa.