DIETARI VV

16 d'abril: "Demano unes dades a uns organismes oficials i arrufen el nas..."


Demano unes dades a uns organismes oficials i arrufen el nas, abans de donar-me-les. La meva és una petició d'un privat. Si fos una petició d'un organisme públic, cap problema. Potser sí. Però en el fons hi ha una ideologia que considera que tot allò que és privat és sospitós i que tot allò que és públic és benèfic. Els privats fan mal ús de les coses, i encara més des d' una ideologia antimercantilista que considera que fer diners és intrínsecament pervers. El mateix verb lucrar-se –sinònim de guanyar-se la vida- està ple de connotacions negatives. El sector públic és la garantia del bé. Quan en la pràctica no diria que és exactament a l'inrevés, però com a mínim a hores d'ara el sector públic és tan sospitós o més que el privat de fer mal ús de la informació i de tantes altres coses. El privat és el ciutadà. El públic és l'estat. No sé qui ens ha de fer més por.