DIETARI VV

6 de juny: "Qui ha decidit les primes estratosfèriques als jugadors de la Roja si guanyen el Mundial..."


Qui ha decidit les primes estratosfèriques als jugadors de la Roja si guanyen el Mundial (gairebé vuit-cents mil euros per càpita) sap que la xifra és pornogràfica, en la situació actual. I, tot i així, ho ha decidit. Espanya necessita tan, políticament, guanyar el Mundial que estan disposats a pagar el cost, econòmic i d’imatge, d’aquests incentius injustificables, fins i tot en la lògica folla del futbol: dupliquen les primes de seleccions (Brasil, posem per cas) que també ho necessiten, esportivament i políticament. Però no amb la urgència d’Espanya, que creu que els èxits de la Roja i la seva explotació política generarien una onada d’espanyolisme primari que desarmaria emocionalment el sobiranisme català de cara a la tardor. Per això pagaran el que sigui i acceptaran la vergonya d’aquestes primes absurdes. Perquè pensen que s’hi juguen encara més.