ABANS D’ARA

‘Poemes i cal·ligrames’ de Josep M. Junoy

D’Alexandre Plana (Lleida, 1889 - Banyuls, 1940) a La Publicitat (25-XI-1920). Fa 60 anys de la mort de Josep Maria Junoy (Barcelona, 1887-1955), autor del primer cal·ligrama català (imatge), que era poema i alhora necrologia periodística dedicada a la mort en combat, l’11 de setembre del 1917, de l’aviador Guynemer.
ALEXANDRE PLANA I SANTALÓ 1920

Guillaume Apollinaire en una lletra a en Josep M. Junoy -que serveix com a prefaci dels Poemes i Cal·ligrames - en formula un judici sintètic: és el fruit d’una inspiració a l’ensems lírica i plàstica. Mirant les amples pàgines de fascicle on els poemes prenen una lliure disposició tipogràfica, defugint la monòtona i acostumada alineació regular, en majúscules marcades, paraules en diagonals com a fletxes, o en corbes entre amples blancs enmig de les frases, zig-zag i perpendiculars, triangles i cercles, no podem oblidar el judici de Guillaume Apollinaire l’iniciador d’aquesta poètica plàstica i ens sembla també que nasqueren aquests poemes d’una intersecció de la plàstica i de la líric, com dos coets que pugen en l’aire blau de la nit i es troben a mig camí abans de fondre’s en un espurneig lluminós. [...] En els inicis de les arts plàstiques el dibuix i la cal·ligrafia eren manifestacions germanes d’un mateix impuls de l’home a concretar en signes cada impressió fonètica i el pensament que semblava havia de perdre’s com una sageta en l’aire. La Xina hom diu, és encara en aquest punt. [...]

Més continguts de