Ara Premium 28/06/2015

Un canvi per donar més poder a les mútues

El setembre del 2014 va entrar en vigor una nova regulació per controlar les baixes

M.m.m.
3 min
Cada dia d’incapacitat temporal té un cost mitjà de 35 euros per persona, segons els càlculs que fa Salut.

BarcelonaAra fa gairebé un any el govern espanyol va aprovar el reial decret 625/2014, una norma que introduïa modificacions en el control dels processos per incapacitat temporal durant els primers 365 dies de durada. Els canvis han afectat principalment l’expedició dels comunicats de baixa, confirmació i alta, i van concretar-se amb l’aprovació d’una ordre el 20 de juny passat. Aquestes són algunes de les principals modificacions fixades.

Durada prevista

Les baixes es classifiquen segons un temps estimat per patologia

Les incapacitats temporals es divideixen ara en funció de la durada prevista inicialment. Són molt curtes les que se solucionen en cinc dies com a màxim, curtes si van de 5 a 30 dies, mitjanes si es prolonguen fins als 61 dies i llargues si s’espera que siguin de dos mesos a un any.

Per fer aquest càlcul s’han fixat els temps òptims de durada d’una IT en funció de la patologia, l’edat i la professió del pacient, tot i que la previsió es pot modificar en funció de l’evolució de cada pacient.

El paper de les mútues

Control des del primer dia i propostes d’alta

Tot i que els metges d’atenció primària del sistema públic continuen sent els responsables de prescriure una baixa -excepte en els casos que estigui motivada per un accident laboral o una malaltia professional-, les mútues guanyen pes en el seguiment de les persones amb incapacitat temporal.

Així doncs, les mútues col·laboradores de la Seguretat Social poden fer una proposta d’alta des del primer dia de la baixa, si procedeix i està motivada. L’administració pública té un termini de nou dies per respondre a aquesta proposta. Amb aquesta fórmula s’intenta una gestió de la incapacitat temporal més acurada, quan aquesta incapacitat impedeix el desenvolupament de l’activitat laboral habitual del treballador, i sense que s’utilitzi indegudament.

Alta el mateix dia

En els processos menys greus no caldrà anar a buscar l’alta

Tradicionalment, els pacients amb una baixa mèdica prescrita havien de tornar al metge per rebre l’alta. Amb la nova legislació, en el cas que la baixa sigui molt curta i no s’hagi de prolongar més de cinc dies, el metge pot fixar la data de l’alta en la mateixa visita en què firma la baixa.

Informes periòdics

No calen comunicats setmanals, depèn de cada malaltia

Si amb la legislació anterior era necessari que cada set dies s’emetés un comunicat de confirmació de baixa, ara això també va en funció de la durada inicialment prevista.

Al comunicat de baixa hi ha de constar la data de la pròxima revisió mèdica. En les incapacitats classificades com a curtes o mitjanes serà al setè dia, i en el cas de les incapacitats considerades llargues, al cap de 14 dies. Les baixes que superin els 365 dies passaran a ser controlades per l’ICAM directament. A més, en els processos que es prevegi una durada superior als 30 dies, juntament amb el segon comunicat de confirmació, el metge ha d’emetre un informe mèdic complementari. Aquest informe ha d’incloure explicacions addicionals sobre la malaltia del treballador, el tractament mèdic prescrit, les proves mèdiques fetes, l’evolució de la malaltia i la seva incidència sobre la capacitat funcional del malalt.

El treballador, en tot cas, ha de presentar els comunicats de baixa a la seva empresa durant els tres dies següents a la seva expedició, i l’alta en les següents 24 hores d’haver-la rebut.

stats