Publicitat
Publicitat

Les representacions escèniques i musicals creixen un 39%

Després d’uns anys de progressiva disminució de bolos al territori, la situació “s’està recuperant”, segons el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Aquesta és una de les conclusions de les dades referides al 2014 del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM), la xarxa de centres participats per la Generalitat i els ens locals que tenen programacions estables. La percepció de Mascarell està avalada per un creixement del 39% en el nombre de representacions respecte a les del 2013. Al llarg del 2014, en aquests equipaments hi hagut 2.715 representacions, 759 més que el 2013. L’aportació de la Generalitat també ha crescut, i ha passat d’1,53 a 2,04 milions d’euros.

Un dels objectiu de l’SPEEM és garantir la presència equilibrada de l’activitat escènica i musical professional al territori. L’aportació pressupostària de la Generalitat varia en funció de la tipologia de l’equipament: hi ha subvencions per a la contractació d’espectacles, convenis amb els equipaments i contractes programa de caràcter estructural. El suport global del conjunt d’administracions no supera en cap cas el 55% de l’import de l’activitat contractada. I en el cas dels equipaments més petits, no se subvenciona mai una activitat que tingui un cost superior als 8.000 euros més IVA.

El circ i la dansa compten amb un suport addicional perquè “són disciplines artístiques que ho tenen més difícil per ser contractades”, segons Jordi Sellas, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). La previsió del departament de Cultura és augmentar l’aportació a l’SPEEM, que el 2015 podria arribar als 2,25 milions d’euros. A més a més, la Diputació de Barcelona hi aportarà 970.000 euros.

Més continguts de