INGRESSOS TRIBUTARIS

La recaptació per l'impost de patrimoni es multiplica per onze

La Generalitat va ingressar 925 milions en impostos el primer semestre de l'any, un 5,8% més

Els ingressos que rep la Generalitat pels impostos que paguen els ciutadans segueixen creixent. A mesura que ha avançat la crisi, el Govern ha anat incrementant la pressió fiscal i això va permetre, per exemple, que el 2012 s'aconseguís frenar la caiguda de la recaptació dels tributs que gestiona després d'anys de caiguda continuada. Aquest increment dels ingressos es va mantenir el primer semestre d'enguany, quan la Generalitat va rebre 925 milions d'euros en impostos, un 5,8% més que un any enrere. En termes absoluts, el que més va créixer va ser l'impost de patrimoni, que va superar els 106 milions d'euros de recaptació. Això significa 97 milions més que al primer semestre de l'any passat. Dit d'una altra manera, es va multiplicar per 11,6 o va créixer un 1.066% més.

Tres motius expliquen l'augment dels ingressos per impost de patrimoni, un tribut que es liquida justament el primer semestre de l'any. En primer lloc, que la Generalitat va rebaixar el mínim exempt: a Catalunya un ciutadà ha de pagar aquest tribut quan supera els 500.000 euros de patrimoni (un llindar inferior als 700.000 euros que va establir el govern espanyol quan va reintroduir l'impost el 2011). El segon motiu és que la Generalitat també va augmentar els tipus que es paguen (les rendes més altes van passar a pagar un 2,5% enfront al 2% que hi havia fins aleshores).

El tercer motiu, i el més important, és la gran quantitat de diners que van aflorar amb l'amnistia fiscal, tancada al novembre. Molts ciutadans amb diner negre ho van aprofitar per regularitzar la seva situació. En total, a tot Espanya van aflorar 40.000 milions d'euros que fins aleshores estaven ocults i que des d'aquest any ja tributen. "S'ingressarà bastant més per patrimoni", havien avançat últimament fonts del Govern. I així està sent.

El 2012, els ingressos tributaris globals de la Generalitat es van situar en els 1.890 milions d'euros, un 6,7% més que el 2011. Les xifres registrades el primer semestre d'aquest any fan preveure que la recaptació tornarà a créixer enguany, especialment perquè encara s'introduiran nous augments impositius. Aquest agost, per exemple, entrarà en vigor la pujada de l'impost sobre transmissions patrimonials, que actualment es grava amb el 8% i que passarà a estar-ho al 10%. També està previst introduir l'impost sobre els dipòsits bancaris (el Tribunal Constitucional ja ha acceptat que el Govern l'apliqui), ressuscitar l'impost de successions i introduir nous augments als grans establiments comercials, per exemple. Aquest últim tribut, per cert, es va començar a aplicar el 2012, a partir d'una sentència del Constitucional que va donar la raó a la Generalitat davant de l'Estat, i ja va recaptar 15,9 milions el primer semestre.

Creixen les donacions

La recaptació per patrimoni no és l'única que creix. També va augmentar significativament l'impost sobre donacions (52 milions ingressats, un 95% més). "Hi ha el temor que s'aprofiti la recuperació de l'impost de successions per apujar el de donacions", afirma Óscar Bertran, fiscalista de Cuatrecasas. "Abans que passi, hi ha molta gent que està corrent a fer donacions. Hi ha molts casos de donacions de pares a fills o d'una generació a una altra".

Fins al juliol, només es van ingressar vuit milions d'euros per la taxa turística, un altre impost polèmic. Tot i que el registre no inclou els mesos més forts de l'any -juliol i agost-, queda lluny dels 100 milions que preveia obtenir inicialment el Govern quan va anunciar la creació d'aquest impost. Últimament, la Generalitat ja havia admès que els ingressos d'aquest any per aquesta taxa rondaran els 40 milions.