ABANS D’ARA
Efímers 15/07/2014

Guimerà, poeta

De Josep Maria de Sagarra (Barcelona, 1894-1961) a La Publicitat (11-II-1925). Guimerà glossat per un articulista que com a poeta assoliria també les més altes cotes de popularitat.

Josep Maria De Sagarra 1925
2 min

Peces històriques triades per Josep Maria CasasúsUn dels temes que agafen una extensió més ampla dins l’estudi del nostre renaixement literari és la figura poètica d’Àngel Guimerà. [...] A Catalunya ens trobem, en el moment que precedeix l’aparició d’en Guimerà, amb una literatura que vol ésser alguna cosa, però que comença per fallar-li el primer instrument, que és la llengua. Ens trobem amb una escorrialla caricaturesca del romanticisme que ha inflamat tot el món. D’aquell embrió apassionat potser només se salven les obres glorioses d’en Milà i Fontanals i d’en Marian Aguiló. És una època dominada també per la sinceritat i l’audàcia, sense que aquestes virtuts arribin a produir cap fruit positiu. Aleshores apareixen a la nostra terra dos homes d’excepció: un és un capellanet vingut de Folgueroles; l’altre és un xicot que va néixer a les illes Canàries, i l’atzar l’ha dut als garroferars i a les vinyes del Vendrell. Verdaguer i Guimerà, aquests són els dos homes que fan el miracle. Tots dos arrapats a la tradició dels Jocs Florals; l’un, fidel a la seva sotana de capellà; i l’altre, al seu redingot i a la seva corbata d’home lliure; però tots dos, amb una audàcia de pirates i una sinceritat d’infants, agafen el ninot encartonat de la nostra poesia i li creen als dintres tota una xarxa de venes, tot un encordillat de nirvis, i, amb un buf gairebé celestial, li fan néixer una ànima viva, que li doni consistència i li doni humanitat. [...] En Guimerà ha sentit la seva terra i la seva llengua amb aquell entusiasme líric dels homes del vuit-cents, dels homes de les guerres civils, de les revolucions i les barricades. Aquest entusiasme [...] fou el que feia tremolar la seva barba blanca i la seva ploma d’una manera més viva i més convincent. [...] Totes aquestes característiques, tot just apuntades, de la figura literària de don Àngel han fet d’ell el poeta eminentment popular. [...] En un moment d’ultraironia com el que vivim, l’exemple del poeta Àngel Guimerà pot servir-nos a tots. L’exemple del poeta de l’audàcia, de la sinceritat i de l’entusiasme.

stats