De les multes als materials escolars: la llei antihomofòbia, en 7 punts

El règim d'infraccions i sancions, l'apartat més discutit

La llei de drets de les persones LGBT i contra la homofòbia aprovada aquest dijous pel Parlament és capdavantera a l'Estat per la seva ambició i especialment per la fermesa dels mecanismes que han de garantir el seu compliment. Alguns dels seus impulsors fins i tot asseguren que es tracta d'una llei pionera al món. Aquests són alguns dels punts clau de l'articulat:

1. Infraccions i sancions. L'article 31 de la llei defineix infraccions com per exemple impedir l'accés d'una persona a un establiment o l'assetjament. L'article 32 estableix sancions per aquestes infraccions, que van des de les multes fins a la prohibició de rebre ajuts públics o contractar amb l'administració. Unió ha votat en contra d'aquest règim.

2. Càrrega de la prova. L'article 26 bis diu que, davant d'una queixa per discriminació, correspon a la part demandada aportar una justificació de la seva actuació que demostri que no hi ha discriminació. Tot i que Convergència subratlla que això està subjecte al que ja estableixen les lleis reguladores de procediments i que i no s'aplica a les sancions, Unió també hi ha votat en contra.

3. Educació. L'article 12 de la llei es basa en el principi de coeducació, i estableix entre altres coses que els materials escolars i el llenguatge que s'hi utilitza han de tenir en compte la diversitat d'orientacions sexuals. El text especifica que el departament d'Ensenyament de la Generalitat ha de garantir el desplegament d'aquest article. Aquest és el tercer punt al qual s'ha oposat Unió.

4. Ocupació. En el capítol III, dedicat al mercat de treball, la llei atribueix a la Generalitat la responsabilitat de fer efectiva la no-discriminació, a través de la Inspecció de Treball. En aquest sentit, estableix que es promourà una formació específica dels inspectors en continguts relacionats amb els problemes del col·lectiu LGBT, i que hauran d'informar els òrgans competents de casos de discriminació.

5. Joventut i gent gran. L'article 17, sobre l'acció social, diu que les administracions han de posar especial cura en el suport a adolescents i joves LGBT. Han de donar suport, per exemple, als joves que hagin estat expulsats de casa per situacions de pressió psicològica. La llei també estableix que les residències de gent gran fomentin el respecte a la diversitat d'orientacions sexuals.

6. Mitjans de comunicació. Segons l'article 15 de la llei, el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) haurà de vetllar perquè els continguts dels mitjans de comunicació siguin respectuosos amb les persones LGBT, perquè tractin amb normalitat la diversitat d'opcions sexuals i de models de família, i també perquè mostrin aquesta diversitat. El CAC haurà de fer informes recollint els casos en què no sigui així.

7. Llei integral. En les disposicions addicionals, s'estableix un termini de vuit mesos perquè el Govern trameti al Parlament un projecte de llei de no-discriminació integral. El PP i Unió consideren que una llei genèrica és millor que una llei específica com l'aprovada aquest dimecres. Josep Antoni Duran i Lleida va dir divendres que "hi ha col·lectius molt més discriminats".

El + vist

El + comentat