CCOO denuncia la DGAIA per ingressar infants i adolescents en centres "no adequats"

El sindicat alerta que la vulneració dels criteris d'ingrés provoca un augment de les agressions

El sindicat CCOO ha denunciat la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) per incomplir els criteris d'ingrés de l'infant i l'adolescent en centres de protecció "adequats a les seves característiques". Segons ha afirmat el sindicat en un comunicat, molts dels joves tutelats acaben ingressant en centres "no adequats", fet que provoca un augment d'agressions i actes violents dels menors tutelats envers el personal que treballa als centres de protecció.

El sindicat alerta que les situacions de violència envers educadors socials que treballen als centres de la DGAIA han repuntat considerablement en els últims anys, amb un increment de fins al doble d'agressions registrades. CCOO assegura que no s'adopten mesures organitzatives de caràcter preventiu per situacions de violència, fet que suposa l'incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per risc greu per la salut i la integritat física dels treballadors.

El sindicat també critica que s'hagi creat la figura del procurador dels drets dels infants, que vigila el compliment dels estàndards de qualitat per a l'acollida de menors adequat a les seves característiques. A més, denuncia que no s'hagin desenvolupat els acords en matèria de riscos psicosocials, que permet iniciar la formació de l'equip especialitzat en l'abordatge de la violència als centres de la DGAIA.