El Govern pagarà al novembre a 7.600 funcionaris de justícia la paga extra anul·lada el 2012

El Consell Executiu ho aprovarà demà via decret llei i implica una despesa de 9,6 milions d'euros

El Consell Executiu del Govern aprovarà demà un decret llei on s'acorda tornar d'un sol cop a 7.628 funcionaris de justícia la paga extra anul·lada el 2012. La paga doble, suspesa per ordre de l'Estat, es pagarà previsiblement al novembre. El decret llei s'ha de validar al Parlament en un termini de 30 dies, però el conseller de Justícia, Carles Mundó, espera que no hi hagi cap problema per fer-ho. "El Govern repara la injustícia de l'eliminació de la paga extraordinària del 2012 i passem pàgina de les retallades d'aquell any", ha declarat el conseller.

Els funcionaris afectats són treballadors del govern espanyol que, per la transferència de les competències de justícia, gestiona el govern català. Per això la seva situació és diferent que la dels de la Generalitat, que cobraran el 75% de la paga en tres tongades durant tres anys, segons es va acordar al juny. Els treballadors que cobraran tota la paga al novembre són el personal d'auxili judicial -antics agents judicials-, que cobraran 1.170 euros; el de tramitació processal i administrativa -antics auxiliars-, que en rebran 1.247; el de gestió processal i administrativa -antics oficials-, que cobraran 1.358 euros; i els metges forenses, als quals els en toquen 1.691.

Tornar la paga extra costarà 9,6 milions d'euros, una quantitat que surt dels pressupostos d'aquest any i que, per tant, no depèn ni ha d'esperar l'aprovació dels comptes de l'any que ve. Precisament per accelerar-ne el pagament s'ha triat la via del decret llei. "La voluntat del departament de Justícia era resoldre aquesta qüestió de manera definitiva, així ho vam dir als sindicats; la fórmula del decret llei -que és excepcional- permet una eficàcia immediata i que quan s'aprovi  es puguin fer immediatament els tràmits per incorporar la paga extra ja a les nòmines del novembre", ha explicat Mundó.

La paga la rebran tots els treballadors que feien feina el 2012 i que l'haurien hagut de rebre, incloent-hi els que ja s'hagin jubilat o hagin canviat de feina. Si se n'ha mort cap la família serà qui rebrà els diners. El conseller ha recordat que diverses sentències judicials havien reconegut als funcionaris el dret de rebre aquests diners i que la conselleria havia fet un recurs per reclamar que s'unifiquessin els criteris entre les diferents sentències judicials a l'hora de pagar. Ara, però, hi renuncia perquè torna la paga extra de manera completa.

"Podíem haver forçat la negociació amb els sindicats per tornar-ho gradualment però hem entès que podíem assumir aquest any la totalitat de la despesa i que era millor tancar aquesta carpeta per dedicar les energies i els recursos a altres qüestions a partir del 2017", ha assegurat el Conseller. "Hem anat rascant del pressupost global del departament", ha dit Mundó, per aplegar els 9,6 milions d'euros necessaris.

Sobre la possibilitat que la decisió pugui ser un gest de bona voluntat de cara a la negociació dels pressupostos amb la CUP el conseller ha dit: "si algú ho vol interpretar així ho pot fer però estic convençut que no hi ha cap grup parlamentari que no tingui el màxim d'interès que aquest es pagament es fes de la manera més àgil possible; tots els grups coincidiran, la CUP també, en valorar positivament que deixem enrere les retallades del 2012.

Respecte les pagues del 2013 i el 2014, també anul·lades, el conseller ha afirmat que això ja no depèn del departament de Justícia perquè "a diferència de l'anul·lació del 2012, judicialment qüestionada, les del 2013 i el 2014 són desestimatòries per als treballadors". Legalment no tenen l'obligació de tornar-les i si el Govern creu que ho pot assumir ho estudiarà però segons Mundó "ara això no està damunt la taula".