Científics catalans identifiquen una proteïna clau per tractar nou de cada deu càncers de pàncrees

Aquest enzim servirà de diana terapèutica contra l'adenocarcinoma ductal

Investigadors de l'IDIBAPS i del Centre de Regulació Genòmica (CRG) publiquen a la revista 'Gut' un article en què identifiquen una proteïna com a possible diana terapèutica en el tipus més freqüent de càncer de pàncrees, l'adenocarcinoma ductal. Aquesta mena de tumor representa el 90% dels tumors pancreàtics, que són la quarta causa de mort per càncer a tot el món.

En l'estudi, dut a terme en models animals i amb mostres de pacients, els científics conclouen que la proteïna DYRK1A, de la categoria de proteïna-cinasa, juga un paper clau en el creixement de les cèl·lules tumorals. Així, segons exposa l'IDIBAPS en un comunicat, les teràpies dirigides contra aquest enzim poden oferir una nova via per disposar d'estratègies més eficaces contra un tipus de tumor molt agressiu i amb un mal pronòstic amb els tractaments actuals.

"Aquest grup de proteïnes constitueixen un tipus de dianes terapèutiques entre les més eficaces en càncer i han sigut àmpliament estudiades en diferents tipus de tumors", ha afirmat Cristina Fillat, coordinadora de l'estudi. 

Els resultats demostren que la DYRK1A té una expressió elevada en el càncer de pàncrees estudiat, i que aquesta elevada expressió està correlacionada amb l'expressió del receptor de la membrana de les cèl·lules tumorals, c-MET. Inhibint la cinasa DYRK1A s'aconsegueix reduir la progressió del tumor perquè es limita la proliferació cel·lular, i això succeeix tant en estudis 'in vitro' amb línies cel·lulars com en models animals, segons l'estudi.