SALUT

Noies adolescents i homes adults, grups on més empitjora la salut mental

Barcelona crea quatre nous espais per atendre els problemes de salut mental dels joves

En els últims 5 anys s'ha registrat un augment dels problemes de salut mental, sobretot entre les noies adolescents i els homes adults, segons recull l'informe monogràfic 'La salut mental a Barcelona', que aquest dimarts al matí ha presentat l'Ajuntament de Barcelona.

La prevalença dels problemes de salut mental entre les noies que estudiaven quart d'ESO entre el 2012 i el 2016 va passar del 5,3% al 12,3% i del 6,7% al 10,5% entre les que cursaven segon de batxillerat. La primera infància és l'únic grup d'edat en què el patiment psicològic és superior en els homes que en les dones. A partir de l'adolescència les xifres s'inverteixen i els problemes de salut mental són superiors en les dones, una tendència que s'accentua a patir dels 45 anys. El que no canvia en homes i dones és que "quan la classe social és més desfavorida, s'incrementa la prevalença de problemes de salut mental", explica Lucía Artazcoz, directora de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Tant en la població adulta com en la població infantil, s'observen diferències en els resultats segons el nivell de renda, amb més malestar psicològic entre la població de barris de renda baixa. "Els problemes de salut mental s'associen amb el nivell socioeconòmic", afegeix Artazcoz, que explica que atès que el mercat laboral és "extremament precari", ja no només tenen problemes econòmics les persones que estan a l'atur, sinó que els "treballadors són pobres i això abans no passava". "La pobresa i les dificultats econòmiques per arribar a final de mes s'associen a problemes mentals", ha dit Artazcoz.

En la població infantil, els principals problemes de salut mental són els problemes d'atenció i la hiperactivitat, i amb l'arribada de l'adolescència s'hi sumen els problemes de conducta i els problemes emocionals, sobretot entre les noies. El nombre de població atesa als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) ha anat en augment tant per la millora del diagnòstic com per l'increment de la notificació de casos.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà quatre nous espais de consulta jove als districtes que tenen pitjors indicadors de salut. Concretament s'obriran a Nou Barris, Ciutat Vella, Sant Martí i Sant Andreu, que se sumen als dos que ja hi ha a les Corts i Marina. Seran espais comunitaris de salut mental per a joves d'entre 12 i 18 anys que comptaran amb professionals especialitzats en temes de salut mental. Segons ha explicat la comissionada de salut, Gemma Tarafa, "els joves hi podran accedir de manera lliure, anònima i sense cita prèvia". L'objectiu és "orientar aquests joves que arriben amb patiment emocional i angoixa". "Se'ls donarà resposta especialitzada", ha afegit Tarafa.

Consum d'ansiolítics

En la població de 18 a 64 anys, la prevalença de mala salut mental també és més elevada en dones (19,1%) que en homes (16,3%), en especial en el grup de 45 a 64 anys, en el qual les dones arriben al 21,1%. La prevalença de mala salut mental entre la població adulta és més elevada en les classes socials més desafavorides. Destaca l'elevada prevalença de mala salut mental a Ciutat Vella i Sant Martí, tant en homes com en dones.

Pel que fa al consum de psicofàrmacs, el consum d'ansiolítics i hipnosedants i antidepressius segueix un patró per grup d'edat similar, amb un augment del consum a mesura que augmenta l'edat. El consum més elevat es registra en dones de més de 45 anys. S'observa una tendència a la disminució del consum d'ansiolítics i hipnosedants des del 2012 en tots els grups d'edat excepte en el dels més joves, on es manté estable. El consum d'antidepressius augmenta en el grup de més joves, en els homes de 45 a 64 anys i en les dones de més de 65 anys.