Es crea el primer banc de cèl·lules proneuronals de l'Estat per estudiar malalties mentals

El projecte, de l'Hospital del Mar, ha de facilitar l'accés a la informació del cervell

Investigadors del Programa de Recerca en Neurociències de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) han creat el primer banc de cèl·lules proneuronals de l'Estat per facilitar la recerca en les malalties mentals. El recurs està a disposició de la comunitat científica i permet tenir informació bioquímica i molecular del que passa al cervell mitjançant les úniques cèl·lules proneuronals accessibles, que estan localitzades al neuroepiteli olfactiu, que es troba a la part superior de la fossa nasal.

Les cèl·lules proneuronals s'obtenen de manera no invasiva mitjançant un raspat de mucosa. Per als investigadors, amb aquest banc es podrà disposar d'informació de biomarcadors cerebrals i proteïnes. Els investigadors han extret cèl·lules olfactives de més de 50 malalts amb depressió, esquizofrènia, consumidors crònics de cànnabis i altres patologies mentals. Les cèl·lules es troben al biobanc de l'IMIM i poden estar a disposició dels investigadors que busquin nous tractaments o marcadors per a aquestes patologies.


Les cèl·lules del neuroepiteli olfactiu tenen la característica que són proneuronals, és a dir, que es transformaran en neurones sensorials i seran les encarregades de fer arribar la informació de l’olfacte al cervell. Es troben molt a prop del cervell i permeten accedir de forma subrogada a la informació molecular i bioquímica del cervell.


Les malalties mentals afecten el 25% de la població. Les proneurones extretes mitjançant aquesta tècnica permeten accedir de manera fàcil i còmoda per als pacients a cèl·lules a les quals fins aquest moment només s'hi podia accedir mitjançant una biòpsia cerebral. Així ho explica Víctor Pérez, director de l'Institut de Psquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar i un dels signants del treball, que considera que només es podrà avançar en el coneixement de les causes d'aquestes malalties mentals amb nous models cel·lulars.

Projecte pioner

Hi ha tres o quatre grups de recerca al món que han extret aquest tipus de cèl·lules però tots ho han fet mitjançant una biòpsia que pot requerir quiròfan i fins i tot anestèsia i, per tant, en limita l’extracció de forma reiterada. La nova tècnica desenvolupada a l’IMIM extreu les cèl·lules amb l’ajuda d’un petit raspall dissenyat a tal efecte i no requereix mesures quirúrgiques, i permet extreure aquestes cèl·lules periòdicament si calgués fer-ne un seguiment pronòstic.

Un estudi recent publicat a la revista 'Molecular Neurobiology', liderat per Patricia Robledo, investigadora del Programa de Recerca en Neurociències de l'IMIM, s'ha analitzat per primera vegada a l'estat espanyol la formació d'heteròmers, unitats de dos receptors diferents, en les proneurones del neuroepiteli olfactiu humà com a indicadors de malaltia mental. En l'estudi es va comprovar que la formació d'aquests heteròmers estava relacionada amb el consum de cànnabis, i a més dels problemes cognitius del pacient, tenia quantitats altes d'heteròmers a les proneurones del neuroepiteli olfactiu.

Aquest estudi, que s’havia fet prèviament en models animals amb el mateix resultat, permet afirmar que la formació d’heteròmers a les cèl·lules olfactives és un bon model per monitoritzar les malalties mentals que cursen amb alteracions cognitives.

Més continguts de