ANÀLISI
Societat 22/10/2015

El codi postal és més important que el codi genètic

El barri on es viu influeix de manera clara en la salut

Carme Borrell
2 min
Torre Baró és un dels barris de Barcelona amb pitjor esperança de vida. Un home d’aquesta zona viu, de mitjana, 9 anys menys que un home de Pedrables.

BarcelonaLes desigualtats socials en salut són aquelles diferències en salut injustes i evitables que apareixen entre grups de població definits socialment. Són el resultat de les diferents oportunitats i accés a recursos que tenen les persones en funció de la seva classe social, gènere, país de naixement o territori, sent les persones dels grups més desfavorits les que presenten pitjor salut.

L’any 2010 el 75% de la població europea residia en àrees urbanes. Les ciutats solen presentar importants desigualtats socioeconòmiques en salut a causa de l’existència de barris amb elevada privació socioeconòmica que, de retruc, presenten indicadors de salut més desfavorables. Per aquest motiu ha sigut àmpliament utilitzada la idea segons la qual la salut d’una persona depèn molt més del codi postal que no pas del codi genètic.

Investigació europea

El projecte de recerca Ineq-Cities, liderat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, finançat pel 7è Programa Marc de la Unió Europea i amb la participació de grups de recerca de tot Europa, tenia per objectiu descriure les desigualtats socioeconòmiques i en mortalitat en 16 ciutats de 13 països d’Europa a començaments del segle XXI.

Els resultats van posar en evidència un patró consistent de desigualtats en la mortalitat en gairebé totes les ciutats, en què augmentaven les taxes a mesura que augmentava la privació de renda. És a dir, el projecte va demostrar que el patró geogràfic de les desigualtats socioeconòmiques és similar al patró geogràfic de les desigualtats en mortalitat. Aquestes desigualtats van ser més pronunciades en els homes que en les dones, i van ser superiors en les ciutats de l’est i el nord d’Europa, i menys importants en algunes ciutats occidentals i del sud.

Els resultats d’aquest projecte de recerca poden ser útils per al disseny de polítiques públiques, ja que les zones de les ciutats amb rendes més baixes i més mortalitat són àrees específiques, on es poden posar en marxa intervencions per reduir les desigualtats socials en salut, o simplement fer més intenses determinades intervencions. Per aquest motiu, els investigadors del projecte Ineq-Cities van difondre els resultats a través de múltiples canals -seminaris, presentacions a diferents col·lectius, articles científics, etc.- i van produir un atles de les desigualtats en mortalitat a les diferents ciutats europees, consultables a la web www.ucl.ac.uk/ineqcities/atlas.

stats