Societat 12/01/2016

Barcelona ja té zones amb més turistes que veïns

Colau prepara un pla de regulació que obre la porta a reduir el nombre d’allotjaments en determinats barris 

Maria Ortega
3 min
grafic1

BarcelonaEn algunes zones de barris com la Dreta de l'Eixample de Barcelona, el nombre de places en allotjaments turístics multiplica per tres el de població resident. Aquesta és una de les realitats que l'equip de govern de la ciutat posarà sobre la taula dels actors implicats en la regulació turística i dels grups polítics en la reunió prevista aquest dijous per abordar el Pla Especial de Regulació d'Allotjaments Turístics (PEUAT), que ara es discuteix i que ha de permetre aixecar la moratòria hotelera dictada a l'estiu. El que ha fet ara el consistori és recopilar informació sobre tres nivells –població resident de les zones i proporció d'allotjaments turístics, sensibilitat ambiental i característiques morfològiques– que, entrecreuats, han de permetre definir la solució que cal aplicar a cada zona –s'ha estudiat fins al detall de cada secció censal–. El consistori contempla, en funció dels indicadors que s'obtinguin, fixar que algunes àrees han d'anar cap al decreixement de places turístiques –i recorda que amb el pla d'usos de Ciutat Vella ja es van rescatar llicències–, mantenir l'oferta en algunes zones i permetre el creixement sostingut en altres. Són els tres escenaris que s'estudiaran.

L’Ajuntament de Barcelona està rastrejant la xarxa per localitzar-hi pisos turístics que s’ofereixin sense comptar amb el registre necessari.

La fotografia d'aquest punt de partida és que avui la proporció mitjana entre allotjaments turístics i població resident és del 6,37% al conjunt de la ciutat, i que aquest percentatge es dispara en barris com el Gòtic (53%), la Dreta de l'Eixample (50%) o Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou (38%). N'hi ha un total de 25 per sobre de la mitjana -i fins a vuit seccions censals on el nombre de places per a turistes supera el de veïns-, i en canvi, el percentatge és 0 en zones no turístiques com el Baró de Viver, Can Peguera o Ciutat Meridiana. Una realitat que porta l'equip de govern a defensar una regulació diferenciada en funció dels barris o, fins i tot, com ha remarcat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, d'unitats territorials més petites –es parla d'unitats homogènies de regulació. Però definir mesures serà un pas posterior. De moment, s'està en el punt de partida: el de la fotografia.

El que es fa ara és configurar el mapa que serveixi de punt de partida. Això és el que es posarà sobre la taula de veïns i professionals del sector aquest dijous en la que serà la segona trobada per elaborar el PEUAT, que es vol tenir aprovat al març. En la primera reunió, celebrada al desembre, es va coincidir en la necessitat d'abordar la regulació de totes les tipologies d'allotjaments i el seu impacte a la ciutat. Un dels reptes és evitar que els allotjaments turístics substitueixin l'ús principal d'habitatge dels edificis i que, per tant, modifiquin el teixit dels barris.

Pel que fa a la possibilitat de reduir allotjaments turístics a les zones que es determinin com a més congestionades, Sanz ha recordat que amb el pla d'usos de Ciutat Vella ja es van rescatar llicències i que el que es faci es vol fer amb total "seguretat jurídica". L'equip de Colau també treballa per elaborar un cens actualitzat del conjunt d'allotjaments turístics a la ciutat.

Quan es parla, en canvi, d'autoritzar un creixement sostenible d'allotjaments turístics en determinats barris es fa contemplant mesures restrictives, com fixar un percentatge màxim per illa de cases o barri o determinar alguna distància mínima entre establiments.

stats