AFIRMACIÓ CURIOSA

Va visitar un notari perquè n'aixequés acta

Una dona de Vigo es proclama propietària del Sol

El notari, sorprès, va haver de consultar la petició al col·legi professional. La premsa internacional, com el 'Daily Telegraph', ja se n'ha fet ressò

Es diu Ángeles Durán, és de Vigo i viu a Salvaterra de Miño, a la província de Pontevedra. Assegura ser propietària del Sol i ja ha demanat que se'n formuli acta notarial. "Existeix un conveni internacional segons el qual cap país pot apropiar-se dels planetes", explicava Durán a La Voz de Galicia. Però l'acord no diu res del que poden fer les persones, i la dona va aprofitar l'oportunitat. El notari, sorprès per l'argumentació de la dona, en va aixecar acta després d'una consulta al col·legi professional. Segons l'escrit notarial, aquesta dona de Vigo és la propietària del Sol "ja que no se'n coneix cap altre propietari".

La premsa internacional s'ha fet ressò de la informació. El rotatiu britànic Daily Telegraph ha recollit el missatge de Durán, que planteja la possibilitat de cobrar un cànon a tothom que utilitzi l'energia solar (en territori espanyol). Durán té clar què en farà dels diners: la meitat dels diners els cedirà al govern espanyol, un 20% per salvar el fons de pensions, el 10% per contibuir a pal·liar la fam al món i un 10% per al foment de la recerca. Falta un 10% a la suma: el dels beneficis que es reserva.