Societat  /  Educació 19/11/2021

Del 80% d'alumnes amb l'ESO al 56% amb batxillerat o FP: l'altre abandonament escolar

Un estudi intern del Consorci evidencia les altes taxes de repetició de curs a Barcelona

3 min
Seguiment de l'alumnat

Barcelona"Fracassem poc, repetim molt i abandonem poc". La frase apareix en un informe intern del Consorci d'Educació de Barcelona sobre orientació educativa al qual ha tingut accés l'ARA i que evidencia, d'una banda, que repetir curs empeny els alumnes a abandonar els seus estudis i, de l'altra, que la confusió de conceptes que a vegades plana sobre el sector educatiu. Per fracàs escolar s'entén quan un alumne no es gradua de l'ESO, un títol que tenen gairebé el 90% dels alumnes de Barcelona. El que passa és que molts d'ells triguen una mica més a treure's el títol perquè repeteixen curs (un de cada cinc estudiants repeteix curs abans d’acabar l’ESO ). I, si quan tenen el títol d'ESO deixen d'estudiar o bé pleguen abans d'acabar la següent etapa (batxillerat o formació professional), estarem parlant d'abandonament escolar prematur, que la Unió Europea va definir com la taxa de persones d'entre 18 i 24 anys que només tenen estudis obligatoris. L'objectiu europeu és no superar el 10%; a Catalunya ja s'arriba al 19%.

Per analitzar el recorregut formatiu dels alumnes i proposar millores educatives, el Consorci d'Educació va fer un seguiment detallat dels 12.937 alumnes nascuts l'any 2001 escolaritzats el curs 2016-17 a la ciutat. L'estudi evidencia que, als 15 anys, el 80% va al curs que li toca i fa 4t d'ESO, però un 19% s'ha quedat pel camí repetint 3r, o fins i tot 321 alumnes encara fan 2n. Segons el Consorci, que dos de cada deu alumnes no vagi al ritme adequat s'explica perquè "l'avaluació poc competencial dificulta la graduació" i per això proposa canvis metodològics als instituts .

Un cop aprovada l'ESO, el 65% dels alumnes nascuts el 2001 van decidir fer batxillerat i un 7% van optar per fer un grau mitjà de formació professional. Malgrat que d'un 7% no hi ha dades (podrien ser alumnes que han abandonat el sistema educatiu després de l'ESO), ja són un 20% que no van al curs que els toca, la majoria repetint 4t (14%), però també n'hi ha que estan fent un PFI o que estan fent 3r. La tria majoritària per fer el batxillerat , diu el Consorci, es deu al fet que encara és un recorregut "amb més prestigi" que la formació professional, que molts cops no s'ha de canviar de centre per estudiar-lo, que el procés de matriculació és més senzill i que els alumnes no han de competir amb la nota per entrar-hi.

Les dades més alarmants arriben l'any següent, quan els alumnes tenen 17 anys (curs 18-19): malgrat que un 80% d'alumnes va acabar l'ESO quan els tocava, dos cursos després el percentatge de joves que es graduen dels seus estudis postobligatoris es redueix al 56%: un 51% dels alumnes nascuts el 2001 van acabar batxillerat i un 5% van aprovar el mòdul de FP que havien començat. Quatre de cada deu alumnes van més lents (un 24% està repetint algun curs) o s'han perdut pel camí (d'un 20% se'n deixen de tenir dades).

L'impacte socioeconòmic

L'informe del Consorci demostra, també, que l'impacte de l'abandonament escolar és més contundent en entorns vulnerables: gairebé la meitat dels que deixen d'estudiar als 17 anys viuen als districtes de Nou Barris (20%), Sant Martí (14,3%) i Sants-Montjuïc (12,2%), mentre que a les Corts o a Sarrià-Sant Gervasi, amb molta més renda per càpita, no se supera el 5% d'abandonament escolar. Les dades coincideixen si es tenen en compte els programes de diversificació curricular que estan seguint 243 alumnes barcelonins, als quals s'adapten els continguts d'ESO: Nou Barris i Sant Martí, amb 57 alumnes cadascun, i Sants-Montjuïc, amb 54 alumnes, són els districtes amb més joves que fan una ESO adaptada, mentre que a les Corts, Sarrià o Gràcia no n'hi ha cap.

stats