Del 80% d'alumnes amb l'ESO al 56% amb batxillerat o FP: l'altre abandonament escolar

Un estudi intern del Consorci evidencia les altes taxes de repetició de curs a Barcelona

3 min
Seguiment de l'alumnat

Barcelona"Fracassem poc, repetim molt i abandonem poc". La frase apareix en un informe intern del Consorci d'Educació de Barcelona sobre orientació educativa al qual ha tingut accés l'ARA i que evidencia, d'una banda, que repetir curs empeny els alumnes a abandonar els seus estudis i, de l'altra, que la confusió de conceptes que a vegades plana sobre el sector educatiu. Per fracàs escolar s'entén quan un alumne no es gradua de l'ESO, un títol que tenen gairebé el 90% dels alumnes de Barcelona. El que passa és que molts d'ells triguen una mica més a treure's el títol perquè repeteixen curs (un de cada cinc estudiants repeteix curs abans d’acabar l’ESO). I, si quan tenen el títol d'ESO deixen d'estudiar o bé pleguen abans d'acabar la següent etapa (batxillerat o formació professional), estarem parlant d'abandonament escolar prematur, que la Unió Europea va definir com la taxa de persones d'entre 18 i 24 anys que només tenen estudis obligatoris. L'objectiu europeu és no superar el 10%; a Catalunya ja s'arriba al 19%.

Per analitzar el recorregut formatiu dels alumnes i proposar millores educatives, el Consorci d'Educació va fer un seguiment detallat dels 12.937 alumnes nascuts l'any 2001 escolaritzats el curs 2016-17 a la ciutat. L'estudi evidencia que, als 15 anys, el 80% va al curs que li toca i fa 4t d'ESO, però un 19% s'ha quedat pel camí repetint 3r, o fins i tot 321 alumnes encara fan 2n. Segons el Consorci, que dos de cada deu alumnes no vagi al ritme adequat s'explica perquè "l'avaluació poc competencial dificulta la graduació" i per això proposa canvis metodològics als instituts.

Un cop aprovada l'ESO, el 65% dels alumnes nascuts el 2001 van decidir fer batxillerat i un 7% van optar per fer un grau mitjà de formació professional. Malgrat que d'un 7% no hi ha dades (podrien ser alumnes que han abandonat el sistema educatiu després de l'ESO), ja són un 20% que no van al curs que els toca, la majoria repetint 4t (14%), però també n'hi ha que estan fent un PFI o que estan fent 3r. La tria majoritària per fer el batxillerat, diu el Consorci, es deu al fet que encara és un recorregut "amb més prestigi" que la formació professional, que molts cops no s'ha de canviar de centre per estudiar-lo, que el procés de matriculació és més senzill i que els alumnes no han de competir amb la nota per entrar-hi.

Les dades més alarmants arriben l'any següent, quan els alumnes tenen 17 anys (curs 18-19): malgrat que un 80% d'alumnes va acabar l'ESO quan els tocava, dos cursos després el percentatge de joves que es graduen dels seus estudis postobligatoris es redueix al 56%: un 51% dels alumnes nascuts el 2001 van acabar batxillerat i un 5% van aprovar el mòdul de FP que havien començat. Quatre de cada deu alumnes van més lents (un 24% està repetint algun curs) o s'han perdut pel camí (d'un 20% se'n deixen de tenir dades).

L'impacte socioeconòmic

L'informe del Consorci demostra, també, que l'impacte de l'abandonament escolar és més contundent en entorns vulnerables: gairebé la meitat dels que deixen d'estudiar als 17 anys viuen als districtes de Nou Barris (20%), Sant Martí (14,3%) i Sants-Montjuïc (12,2%), mentre que a les Corts o a Sarrià-Sant Gervasi, amb molta més renda per càpita, no se supera el 5% d'abandonament escolar. Les dades coincideixen si es tenen en compte els programes de diversificació curricular que estan seguint 243 alumnes barcelonins, als quals s'adapten els continguts d'ESO: Nou Barris i Sant Martí, amb 57 alumnes cadascun, i Sants-Montjuïc, amb 54 alumnes, són els districtes amb més joves que fan una ESO adaptada, mentre que a les Corts, Sarrià o Gràcia no n'hi ha cap.

stats