Mòbil a les aules

Totes les escoles i instituts hauran de regular l'ús del mòbil el curs que ve

El control dels 'smartphones' dependrà dels criteris que fixarà el Consell Escolar de Catalunya després d'un procés participatiu

4 min
L'ús del telèfon mòbil a les aules ha generat certa polèmica en els últims anys.

BarcelonaDesprés de mesos de debat públic als centres escolars, però sobretot entre pares i mares, finalment Educació ha anunciat accions concretes per fer front al problema dels mòbils entre els alumnes de les escoles i els instituts catalans: el curs 2024-2025 tots els centres educatius hauran de regular-ne l'ús. Serà el punt final d'un llarg procés que s'ha engegat aquest inici de curs i en el qual tindrà un pes molt important l'opinió del Consell Escolar de Catalunya (CEC). Serà l'encarregat de recollir les idees de la comunitat educativa, però també de les associacions de pares i mares i de professionals de la pediatria, sobre quins criteris s'haurien de tenir en compte a l'hora de posar límits als smartphones a l'escola i sobretot a l'institut.

Avui mateix es farà el primer pas d'aquest camí amb el primer dels debats que el CEC organitzarà a tots els serveis territorials educatius de Catalunya (el primer serà el Consell Escolar Municipal de Barcelona aquesta tarda) per abordar la necessitat de regular aquests dispositius entre els alumnes. Es debatrà a partir d'un document marc i de dos exemples pràctics de regulació de l'ús del mòbil que s'han portat a terme amb la implicació de les famílies i dels alumnes.

En paral·lel a les sessions territorials de les pròximes setmanes, el CEC també farà una sessió de treball amb les principals associacions de famílies de Catalunya (incloent-hi els grups de mares i pares que s'han organitzat per retardar l'edat en què els fills tenen el primer mòbil) i representants de l'àmbit de la pediatria. El procés participatiu sumarà també les intervencions de les juntes de direccions escolars i d'una vintena de centres educatius que ja regulen l'ús del mòbil de manera eficaç.

L'objectiu final és redactar un informe que el CEC publicarà abans de finals d'any on suggerirà criteris per gestionar els mòbils en escoles i instituts. Després, al mes de gener tots els centres rebran una indicació del departament d'Educació que els instarà a explicar de quina manera en regulen l'ús en les seves normes de funcionament intern.

Des del gener fins a finals de curs, serà el moment en què les escoles i els instituts encetaran les converses internament amb les famílies per decidir la manera de gestionar els mòbils dels seus fills al centre agafant com a referència els criteris que marqui Educació. La idea és que "el curs 2024-2025 tots hagin regulat l'ús d'aquests aparells d'acord amb la seva comunitat educativa", segons el departament, que supervisarà el procés.

El 50% ja preveuen la regulació

El tercer trimestre del curs passat el departament d'Educació va fer una enquesta al 85,7% dels centres —incloent-hi primària i secundària i centres tant públics com concertats— per poder tenir una radiografia de quina era la situació real del sistema educatiu pel que fa a la regulació. Més de la meitat (un 52,77%) van assegurar que tenien previst l’ús de telèfons mòbils a les normes de funcionament de centre, és a dir, que d'una manera o una altra tenien un control sobre quan, on i com els alumnes fan servir l'smartphone.

Segons els resultats de l'enquesta fets públics avui, dels centres que van respondre que tenien prevista la regulació dins la seva normativa, una quarta part ja van assenyalar que no permetien als alumnes portar el dispositiu al centre. En canvi, gairebé la meitat el que diuen és que no deixen fer servir el dispositiu a dins del centre (sense entrar en si els alumnes el poden portar o no i deixar-lo a la motxilla o a la taquilla). Per altra banda, sis de cada deu escoles i instituts deixen fer servir el mòbil "en moments puntuals a criteri dels docents" i un 45,98% asseguren que els alumnes el poden utilitzar "a qualsevol aula per a usos educatius". Finalment, hi ha un 12% dels centres que van respondre que només el deixen fer servir al pati i només un 3% reconeixen que permeten fer-ne un "ús lliure al centre".

Què s'havia fet fins ara?

Poques setmanes després de començar el curs 2023-2024, el departament va fer arribar a escoles i instituts una sèrie d'estudis sobre el paper que tenen les tecnologies a l’aula per ajudar les direccions escolars a decidir la manera d'abordar el problema de veure adolescents enganxats al mòbil a les hores del pati i també a l'aula. Entre els documents (sis en total), n'hi ha tres d'elaborats pel Consell Escolar de Catalunya entre els anys 2015 i 2020, que adverteixen que el fet de prohibir indiscriminadament a l'alumnat l'ús de tecnologies mòbils als centres pot entrar en contradicció amb objectius curriculars.

Concretament, assenyalen que pot ser contraproduent perquè els alumnes assoleixin la competència digital i expliquen al document que la majoria dels centres veuen necessària més orientació sobre el bon ús del mòbil. Les direccions també van rebre dos estudis internacionals que, entre altres coses, mostren com un de cada set països, sobretot els asiàtics, han introduït restriccions en l'ús dels mòbils a l'escola. El butlletí que els centres van rebre a mitjans de setembre també inclou un informe sobre l'impacte de les xarxes socials i l'ús de pantalles en la salut d'infants i joves elaborat pel comitè de ciència i tecnologia de la Cambra dels Comuns del Regne Unit l'any 2019.

stats