Societat 20/09/2017

Espanya, a la cua d'Europa en inversió en R+D

Un estudi conclou que la inversió espanyola en R+D està un 40% per sota de la mitjana de la UE

Toni Pou
2 min
UN PROBLEMA ENQUISTAT Els centres de recerca  treballen per combatre la discriminació.

BarcelonaDes del 1986 s'ha produït un procés de convergència econòmica i monetària amb la Unió Europea (UE), però la convergència ha estat menor en l'àmbit de la inversió en R+D. Si es té en compte la inversió tant d’origen públic com privat, el 2015 l’estat espanyol va dedicar l’1,22% del seu PIB a R+D, mentre que la mitjana de la UE va ser del 2,02%, segons recull un estudi de l'Observatori Social de La Caixa.

En el sector públic, aquestes xifres signifiquen el descens més acusat de la inversió en R+D de tota la UE. El 2008 la inversió pública espanyola en R+D s’havia situat prop dels nivells europeus, però el 2014 havia tornat a recular fins al 0,51% del PIB, enfront del 0,64% de la UE, és a dir, un 20% per sota de la mitjana europea. Les dades confirmen la tendència espanyola a augmentar la inversió en R+D en èpoques de bonança econòmica i a reduir-la en temps de crisi. Aquesta política no s'ajusta a les recomanacions dels organismes internacionals com l'OCDE, segons les quals invertir en R+D afavoreix la capacitat d'afrontar crisis econòmiques. Tampoc s'ajusta a l'evidència que els estats que històricament han dedicat més recursos a la recerca són els menys afectats per les crisis.

Pel que fa al sector privat, el 2014 les empreses espanyoles van invertir el 0,57% del PIB en R+D, un total de 6.000 milions d'euros, mentre que la mitjana europea se situava en l'1,07%. Per tant, caldria pràcticament duplicar la inversió privada per assolir els nivells de la UE i triplicar-la per arribar als nivells dels països de l'OCDE.

Segons l'estudi, aquesta diferència es produeix per dos motius. D'una banda, en el teixit empresarial espanyol predominen les petites i mitjanes empreses i, especialment, les microempreses, amb poca capacitat d'inversió en R+D. D'altra banda, la major part de les grans empreses, que són les que tenen més capacitat per invertir en R+D, tenen models de negoci basats o bé en l'explotació de concessions i serveis públics o bé en el sistema financer. Així, la seva activitat no es nodreix del fet de fer avançar el coneixement, sinó de treure profit del que ja està disponible.

“Ni les empreses ni el govern estan fent el que recomana una anàlisi rigorosa de l’economia”, afirma Luis Sanz, un dels autors de l'estudi i professor d'investigació de l'Institut de Polítiques i Béns Públics del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). “No han fet el que es podia fer per avançar en el canvi de model productiu –continua– i, per tant, estan actuant de forma irracional”.

Aquestes dades contrasten amb els resultats de la segona part de l’estudi, en què s’analitza la percepció ciutadana sobre la ciència, la tecnologia i la inversió en R+D. Els resultats mostren que la major part de la ciutadania, especialment la gent jove i la població amb més nivell educatiu, considera prioritari augmentar la inversió en R+D. “En aquest sentit –conclou Sanz–, cal destacar la desatenció a ciutadans i consumidors que hi ha per part de governs i empreses”.

stats