Societat 03/12/2014

La Gaseta Municipal de Barcelona compleix 100 anys

Actualment es troba en procés de digitalització per apropar els continguts a la ciutadania

Ara
4 min

BarcelonaLa Gaseta Municipal de Barcelona és la publicació oficial de l’Ajuntament de Barcelona, testimoni de la història i de l’activitat de la ciutat durant 100 anys. La Gaseta Municipal ha publicat més de 120.000 pàgines d’informació sobre l’activitat municipal, xifra a la qual caldria sumar-hi la dels suplements que periòdicament s’afegien a la revista, com ara escalafons de personal o els pressupostos municipals.

El primer número de la Gaseta Municipal es va publicar el dia 4 de novembre de 1914, amb la denominació de Gaceta Municipal de Barcelona, i a partir d’aquesta data s’ha publicat fins ara ininterrompudament. En iniciar-se la publicació de la Gaseta, Barcelona no arribava als 600.000 habitants, però el seu potencial demogràfic, econòmic, social, cultural i polític es vau clarament reflectit en les seves pàgines.

La Gaseta Municipal ha esdevingut una font documental de primer odre en vista de la quantitat i qualitat d’informació publicada i les dades que proporciona han estat fonamentals per a molts investigadors per tal d’elaborar estudis sobre l’evolució de la ciutat.

L’Arxiu Contemporani de Barcelona conserva la col·lecció complerta i la posa a disposició dels investigadors i de la ciutadania.

Un llibre per commemorar el centenari

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat Barcelona. Cròniques des de l’Ajuntament. La Gaseta Municipal 1914-2014, un autèntic recorregut per la història de la ciutat a través de les imatges i els continguts dels 100 anys de la publicació. El llibre és obra d’Antoni Jordà Fernández, i la publicació ha comptat la coordinació de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius i la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona.

Per l’autor de l’obra, “la Gaseta ha esdevingut una font documental de primer odre en vista de la quantitat i la qualitat d’informació publicada, les dades que proporciona han estat fonamentals per a molts investigadors per estudiar l’evolució de la ciutat”. Malgrat que el llibre recull la història de la Gaseta Municipal, es pot considerar també, en certa manera, que és un llibre sobre la història de la ciutat.

L’origen, la creació i l’evolució de la Gaseta permet comprendre la història de l’Ajuntament: quines han estat les seves preocupacions principals i com ha actuat per resoldre-les.

En les pàgines de la Gaseta es troben reflectits els problemes polítics del país i fets tan rellevants com el desenvolupament de la Mancomunitat de Catalunya, el cop d’estat del general Primo de Rivera, la proclamació de la Segona República i de la Generalitat de Catalunya, l’inici de la guerra civil, la victòria franquista del 1939 i la repressió política de la postguerra.

La Gaseta, i també el llibre, reflecteix la realitat política del país, amb moments importants com ara el desenvolupament de la Mancomunitat de Catalunya, el cop d’estat del general Primo de Rivera, la proclamació de la Segona República i de la Generalitat de Catalunya, l’inici de la guerra civil, la victòria franquista de 1939 (amb l’ocupació militar de la ciutat i de l’Ajuntament), la repressió política de la postguerra, la recuperació econòmica, la immigració, la “Gran Barcelona” i el desarrollismo dels anys seixanta, les protestes de l’oposició clandestina, la caiguda del règim franquista i l’arribada de la democràcia, amb les primeres eleccions municipals democràtiques del 1979, entre d’altres fets destacats. També explica moments que han marcat la vida de la ciutat, com per exemple l’Exposició Internacional de 1929, el Congrés Eucarístic Internacional de 1952 o els Jocs Olímpics de 1992.

La part més extensa del llibre incorpora una classificació temàtica d’alguns dels milers de notícies publicades a la Gaseta, aportant la localització d’aquestes informacions en la publicació i també alguns comentaris, en especial sobre les persones que s’identifiquen en les informacions ressenyades. També s’han seleccionat informacions, en especial d’aquelles que per la seva singularitat no eren tan conegudes.

La Gaseta Municipal, més a l’abast de la ciutadania

Coincidit amb els seu centenari, la Gaseta Municipal està impulsant un procés de digitalització. La Biblioteca General ha dividit aquest procés en 3 fases, la primera de les quals ja s’ha culminat i ha suposat la digitalització de 37 anys, del 1914 al 1951. El projecte té la voluntat de donar a conèixer el gran valor informatiu de la publicació, potenciar la recerca i el coneixement de la història i preservar-ne el contingut.

La digitalització permet posar a la xarxa el testimoni de l’acció municipal, que ara estarà més a l’abast de tota la ciutadania. Gràcies al tractament digital, es poden fer cerques per mots o persones, fet que facilita extremadament la consulta i investigació

La col·lecció constitueix un patrimoni municipal que cal, a més de potenciar-ne la visualització i l’accés, preservar-ne el contingut per totes les societats, les actuals i les futures. És per això, que mitjançant conveni de col·laboració amb la Biblioteca Nacional de Catalunya, les copies digitals de la primera sèrie de la publicació, del 1914 al 1939, s’estan incorporant al repositori digital ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) que és el portal català de la Biblioteca Nacional de Catalunya per fomentar la recuperació, difusió i preservació del patrimoni hemerogràfic de Catalunya via Internet.

ARCA forma part de la plataforma cooperativa Memòria Digital de Catalunya que acull més de 2 milions de documents procedents de 30 institucions catalanes i, aquesta a la seva vegada, contribueix amb els seus continguts, a Europeana, la Biblioteca digital europea d’accés lliure.

stats