CIUTATS
Societat 13/01/2011

Lleida extingeix la concessió a la comunitat mulsulmana del solar de la nova mesquita

L'Ajuntament considera que la comunitat islàmica ha incomplert els compromisos pactats el 2007. Ara tenen deu dies per presentar al·legacions contra aquesta resolució

Acn
2 min

LleidaLa Paeria ha dictat amb data d'aquest dijous una proposta de resolució per donar per finalitzada l'actual concessió administrativa del solar del polígon industrial El Segre a la comunitat islàmica del carrer del Nord, davant dels incompliments per iniciar les obres de construcció de la nova mesquita. D'aquesta manera, l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida entén que amb el darrer escrit presentat per la Comunidad Islámica de Cooperación y de Unión de Lleida y Comarca del Segrià, en el qual manifesten la seva voluntat únicament de fer una construcció provisional, els interessats desisteixen de dur a terme el temple en les condicions pactades el 2007. Amb aquesta proposta de resolució s'inicia, per tant, el tràmit per donar per extingida la concessió administrativa de la parcel·la del carrer Josep Baró i Travé en favor de la comunitat musulmana del carrer Nord, que es va aprovar l'any 2009. També s'acorda deixar sense efecte el protocol de col·laboració de 4 de desembre de 2007 pels mateixos incompliments esmentats i s'estableix un termini de deu dies per tal que la comunitat islàmica pugui formular les al·legacions que considerin adients aportar a aquesta proposta de resolució.

En la proposta es considera que la comunitat islàmica no ha donat compliment als reiterats requeriments dels serveis tècnics municipals per presentar un projecte definitiu de cara a construir la nova mesquita, després que el juliol de 2009 aquesta optés per sol·licitar un canvi de l'avantprojecte d'obres inicial i presentés una sol·licitud per construir un edifici provisional.

Finalment, però, tampoc s'ha presentat la documentació necessària en relació amb aquesta construcció provisional i després del darrer escrit de la comunitat musulmana de data 27 de desembre de 2010 en què es demana un nou plec de condicions amb noves especificacions sobre la concessió del solar i no s'aporta cap garantia per iniciar les obres d'immediat, s'ha optat per deixar sense efecte els diversos acords adoptats en el seu dia entre els musulmans del carrer del Nord i l'Ajuntament de Lleida.

stats