SOCIETAT

Nous medicaments per sortir de la crisi

La biomedicina catalana creix fins a un 30% en una dècada

Segons l'informe Biocat 2011, a Catalunya hi ha en marxa assajos amb 193 productes terapèutics. El salt més gran l'han fet 30 productes que ja s'estan provant en pacients. Assolir aquest punt resulta difícil si abans no s'ha invertit en recerca bàsica. I com que en aquesta fase costa trobar inversors, els diners públics hi tenen un paper molt important. Per tant, es preveu que els assajos en fases inicials siguin els que més pateixin els efectes de les retallades del govern espanyol. A Catalunya hi ha registrades 480 empreses biotecnològiques, una quarta part de les que hi ha a l'Estat. Han crescut a un ritme d'entre un 15% i un 30% l'any, però encara és un sector fràgil. "Estem lluny de ser un Massachusetts, la seva injecció de capital risc cada any és de 2.000 milions d'euros i la nostra no arriba a 100 milions en deu anys, però estem construint el sector", apunta Lluís Ruiz, científic i director de Janus Development, empresa dedicada a buscar bones idees a les universitats, comprar patents i cercar recursos perquè progressin.

Podeu llegir el reportatge sencer a l'ARA PREMIUM.