SOCIETAT
Societat 23/05/2012

Les cinc solucions dels advocats per millorar la Justícia

El Col·legi d'Advocats de Barcelona presenta l'Informe de la Justícia 2012, que destaca el col·lapse dels jutjats, especialment de les jurisdiccions contenciosa, social i mercantil i proposa solucions.

Laura Díaz-roig
2 min

BarcelonaEl degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Pedro Yúfera, ha presentat avui l'Informe de la Justícia 2012, un anàlisi detallada de la situació dels jutjats i tribunals catalans i de l'Estat espanyol, que revela la forta congestió de la Justícia. La jurisdicció més afectada es la contenciosa-administrativa, en gran mesura per l'abús dels silencis administratius, que no donen resposta a les reclamacions dels ciutadans contra institucions i provoquen que els casos acabin judicialitzats. Un recurs contenciós pot demorar-se fins a cinc anys des de la presentació als jutjats fins a la resolució. Les jurisdiccions mercantil i social també estan col·lapsades, principalment a causa de la crisi.

Cinc solucions que proposen els advocats:

Coordinació efectiva i real dels diferents agents. Els advocats destaquen que calen més recursos, però acompanyats d'una "veritable reestructuració" i no aplicats per igual a totes les jurisdiccions. Els agents que intervenen depenent d'organismes diferents -Consell del Poder Judicial, ministeri de Justícia, conselleria, etc- i cal una coordinació real en taules o comissions de treball per prendre decisions que siguin aplicables.

Implantació del nou model d'oficina judicial. Cal aprofitar la implantació del nou model d'oficina judicial per formar els funcionaris, i aplicar els sistemes de gestió i informatització que serveixin per agilitzar la justícia.

Evitar la judicialització d'alguns assumptes: S'han de potenciar les vies de resolució alternatives com la mediació o l'arbitratge, de forma "decidida". Yúfera ha proposat avui que les administracions admetin l'arbitratge en assumptes contenciosos-administratius, perquè no arribin als jutjats, que porten retards de diversos anys.

Redefinir el sistema de justícia gratuïta. Aquesta reforma passaria per obligar a acreditar la insuficiència de mitjans econòmics en tots els àmbits i desenvolupar un reconeixement parcial del dret a través d'escales progressives i proporcionals als ingressos. També demanen millorar el sistema de pagament als advocats del torn d'ofici, sobretot pel que fa a la puntualitat per part de l'Administració.

No posar obstacles a l'accés a la Justícia. Els advocats es mostren contraris a les taxes judicials -"molt més greus a Catalunya perquè suposen una doble imposició"-. Segons ells, no estan fonamentades ja que, per exemple, el recurs d'apel·lació és, a l'àmbit civil, "imprescindible" i ho demostra el fet de que el 40% dels recursos acaben estimant-se.

stats